info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

NVO vaikams konfederacijos Visuotinis nariu susirinkimas

Dėl paskelbto šalyje karantino ir  NVO vaikams konfederacijos narių gausos bei skirtingų techninių galimybių visuotinis narių susirinkimas įvyko rašytinės procedūros būdu iki 2020 m. birželio 10 d., 17h. elektroninio pašto adresu nvovaikamskonfederacija11@gmail.com.

Dalyvavo nariai turintis balsavimo teisę.

Taip pat dėkojame visiems balsavusiems.

Read more

Sveikinimas Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga

Visus Lietuvos vaikus ir jų saugumu, vaikų gerovę ir laime besirūpinančius suaugusiuosius bei organizacijas sveikiname su Tarptautine vaikų gynimo diena. Ačiū už jūsų nenuilstamas pastangas ir vaikų šypsenas.

Mes dirbame jau 15 metų siekdami padėti vaikams augti linksmais ir laimingais. Dirbame visi kartu vaiko labui.

101762386_1000070653744168_3202367700827373568_n

 

Read more

Svarbus, bet nematomas darbas: apdovanoti Lietuvos vaiko teisių gynėjai

Vaikų ir naujagimių gydytojos, vaikų globos namus Šakiuose ir Alvite įkūrę dvasininkai, o taip pat – vaiko teisių apsaugos kontrolierė. Šie žmonės birželio 1-ąją, tarptautinę vaikų gynimo dieną, įvertinti 15-uosiuose „Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimuose.

Apdovanojimus kasmet organizuoja „NVO vaikams konfederacija“, vienijanti beveik 70 organizacijų, siekiančių auginti vaikų gerovę Lietuvoje. Tradiciškai apdovanojimus lydėdavo organizacijų atstovų, tėvų ir vaikų susibūrimas, bet šiemet dėl koronaviruso jo atsisakyta. Su kiekvienu apdovanuotojų susisiekta individualiai.

Virginijai Žilinskaitei, vaikų intensyviosios terapijos ir anesteziologijos centro vadovei Santaros klinikose Vilniuje. Daktarė ir docentė visą savo profesinį gyvenimą, virš 40 metų paskyrė vaikų gydymui. Ji daug prisidėjo prie vaikų intensyviosios terapijos gydytojo specialybės ir visos tarnybos atsiradimo Lietuvoje. Šiuo metu V. Žilinskaitė dėmesį skiria skubiajai medicinai – vaikų skubios pagalbos paslaugų gerinimui ligoninėse.

Kita šių metų laureatė yra Zita Paulauskienė, Vilniaus gimdymo namų gydytoja neonatologė, anksčiau dirbusi pediatre Vilniaus kurčiųjų internate. Šiandien jos kasdienis darbas – gydyti naujagimius. Pati su vyru tris vaikus auginanti gydytoja atsiimdama apdovanojimą sakė, kad nereikia būti „pačiais geriausiais tėvais“ – svarbu mylėti savo vaikus.

Šiais metais „Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimai įteikti penkiems svarbų, bet dažnai nematomą darbą vaiko teisių srityje darantiems profesionalams:

Apdovanojimų organizatoriai kasmet siekia įvertinti žmones Lietuvos regionuose, dirbančius su vaikų gerove. Už ilgametę pagalbą apleistiems vaikams apdovanotas Šakių evangelikų liuteronų kunigas Virginijus Kelertas. Prie bažnyčios pastatyti vaikų globos namai tapo saugia erdve našlaičiams, tėvų paliktiems ar apleistiems vaikams. Anksčiau Šakiuose vaikai turėjo glaustis nedidelėje erdvėje, perskirta kartonine siena. 2005 m. įkurti bažnyčios globos namai suteikė vaikams naujo gyvenimo viziją.

„Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimas įteiktas ir Alvito kunigui Vytautui Kajokui įkūrusiam parapijos vaikų globos namus. Dvasininkas visada palaikė Alvito bendruomenės gyvavimą: skatino atstatyti kaimų kryžius, prie kurių žmonės rinktųsi maldai ir pabendrauti. Vėliau ėmėsi dvasinio atsinaujinimo programos „Atgaivink“. 2015-aisiais atidaryti Šv. Kazimiero vaikų globos namai yra šių darbų tąsa.

Už savo darbą taip pat apdovanota Edita Žiobienė, 10 metų dirbanti Vaiko teisių apsaugos kontroliere. Šiemet sukanka 20 metų kai Lietuvoje įsteigta vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, kurios tikslas – tarptautinį, Jungtinių tautų nustatytą vaiko teisių standartą pritaikyti Lietuvoje.

Birželio 1-oji – primimimas, kad vaikai irgi turi teises, kurių privalome paisyti

Tarptautinė vaikų gynimo diena kasmet primena visuomenei, kad vaikai, kaip ir suaugusieji, turi savo teises, kurias visuomenė privalo gerbti. Tai yra skirtingas kultūras ir tautas vienijanti nuostata, prie kurios Lietuva prisijungė 1995 m. ratifikavusi Vaiko teisių konvenciją.

Nuo 2005-ųjų veikianti „NVO vaikams“ konfederacija vienija 67-ias nevyriausybines organizacijas Lietuvoje, kurios siekia užtikrinti vaiko teises. Be kitų tikslų, konfederacija siekia gerinti nacionalinę politiką vaiko teisių klausimu, plėsti vaiko gerovę į Lietuvos regionus, kur konfederacija pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su 10 Lietuvos savivaldybių.

______________________________________________________________________

Asociacija „NVO vaikams konfederacija“ – tai didžiausia skėtinė nevyriausybinė organizacija Lietuvoje, jungianti beveik 70 vietinių, nacionalinių ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vaikais ir dėl vaikų. NVO vaikams konfederacija savo veiklą vykdo nuo 2005 m. Pagrindinis Konfederacijos tikslas – stebėti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje ir teikti pasiūlymus dėl vaiko teisių šalyje įgyvendinimo ir apsaugos gerinimo. Konfederacija rengia alternatyvias ataskaitas Jungtinėms Tautoms dėl vaikų situacijos šalyje, teikia pasiūlymus valstybei vaiko gerovės klausimais. Taip pat, Konfederacija atstovauja jungiamų organizacijų interesams, rengia ir įgyvendina projektus, kurių tikslas – užtikrinti įvairiapusę vaiko gerovę.

DSC09014

DSC09092

BTP_8441

BTP_8403

TDS07796

TDS07820TDS08010

TDS07983

Read more

NVO vaikams konfederacijos Visuotinis nariu susirinkimas

Informacija NVO vaikams konfederacijos  nariams, kad  NVO vaikams konfederacijos  Valdybos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu šaukiamas NVO vaikams konfederacijos Visuotinis narių susirinkimas.

Dėl paskelbto šalyje karantino ir  NVO vaikams konfederacijos narių gausos bei skirtingų techninių galimybių  vykdyti  Visuotinį narių susirinkimą naudojantis  informacinėmis technologijomis, Visuotinis narių susirinkimas vyks raštu iki 2020-06-10 d. 17 val.

NVO vaikams konfederacijos Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  2. 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Pridedama:

– Pranešimas dėl visuotinio narių susirinkimo šaukimo;

– 2019 m. veiklos ataskaita;

– 2019 m.  finansinių ataskaitų rinkinys;

– Balsavimo biuletenis, kurį užpildytą ir pasirašytą prašome atsiųsti iki 2020 m. birželio 10 d. 17 val. el. paštu nvovaikamskonfederacija11@gmail.com.

Maloniai prašome patvirtinti laiško gavimą el. paštu nvovaikamskonfederacija11@gmail.com.

Kilus klausimų  maloniai prašome kreiptis į NVO vaikams konfederacijos direktorę Eleną Urbonienę, tel. +370 682 57 357

2019_finansai(NVO)

2019_veiklos ataskaita(NVO)

Balsavimo biuletenis_2020-06-10

Pranesimas_konfederacijos nariams_del_VNS_2020-06-10

 

Read more

Skirk 1,2 proc. paramą

Mes visi esame pasaulio vaikai ir mes turime vienas kitam padėti.

Paremkite mūsų veiklą skirdami 1,2 ⃰  proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio

Kaip galiu skirti 1,2 proc. GPM?

1,2 proc. GPM paramą galite skirti nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. liepos 1 d.

Paramos skyrimo būdai:

  1. Užpildyti popierinį prašymą ir išsiųsti jį paštu adresu Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Deklaracijų tvarkymo skyrius, Neravų g. 8, Druskininkai, LT – 66257 arba įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui. Prašymo formą galite parsisiųsti iš skirk 1,2
  2. Užpildyti prašymą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). (Pavadinimas: Asociacija NVO vaikams konfederacija; paramos gavėjo kodas 300092667:).

parama_cover_baneris

Read more

Mokymai “Bendrumeninių paslaugų vaikui ir šeimai link” Švenčionyse

Lapkričio 19 dieną vyko mokymai “Bendruomeninių paslaugų vaikui ir šeimai link” Švenčionių rajono savivaldybėje. Mokymai buvo skirti NVO ir bendruomenių atstovams

75543641_989411721424755_1034344479835815936_n

77104276_989411774758083_937724582012387328_n

Mokymai yra finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų, vykdant projektą „Partnerystė vaiko gerovei“,  Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0008. Projektu siekiama didinti Konfederacijos ir jos narių įtrauktį į viešojo valdymo sprendimų priėmimą vaiko gerovės srityje įgyvendinant veiklas.

Logo ESFA

Read more

Seminaras “Bendruomeninių paslaugų vaikui ir šeimai link” Kaune

Šiandien, lapkričio 12 dieną, Kaune Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyksta seminaras tema “Bendruomeninių paslaugų vaikui ir šeimai link”. Seminare dalyvauja Kauno miesto bei Kauno rajono nevyriausybinių organizacijų atstovai.

 

73458672_983084695390791_5716165484550815744_n 74880671_983084778724116_3793093508399628288_n 75266215_983084732057454_3807983588784209920_n

Seminaras yra dalis NVO vaikams konfederacija  vykdomo projekto – „Partnerystė vaiko gerovei“,  Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0008

 

Logo ESFA

Read more

Kvietimas į mokymus “Bendruomeninių paslaugų vaikui ir šeimai link” Švenčionyse

NVO vaikams konfederacija, vykdydama ES struktūrinių investicijų projektą „Partnerystė vaiko gerovei“, 2019 m. lapkričio 19 d. Švenčionių rajono savivaldybėje (Vilniaus g. 19, Švenčionys) organizuoja mokymus „Bendruomeninių paslaugų vaikams ir šeimai link“.
NVO vaikams konfederacija kviečia savivaldybės švietimo įstaigų, dirbančių su vaikais, turinčiais negalią, neįgaliųjų organizacijų ir kitų organizacijų ir įstaigų, dirbančių vaiko gerovės srityje, atstovus dalyvauti mokymuose.

Registracija iki 2019 m. lapkričio 15 d. 13 val. el. p. nijole.stugliene@svencionys.lt, tel. 8 694 38799

Mokymai_Svencionys (1)

Read more

Kvietimas į mokymus “bendruomeninių paslaugų vaikui ir šeimai link” Kaune

NVO vaikams konfederacija, vykdydama ES struktūrinių investicijų projektą „Partnerystė vaiko gerovei“, 2019 m. lapkričio 12 d. Kaune, Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (Vytauto pr. 44, Kaunas) organizuoja mokymus „Bendruomeninių paslaugų vaikams ir šeimai link“.
NVO vaikams konfederacija kviečia savivaldybės švietimo įstaigų, dirbančių su vaikais, turinčiais negalią, neįgaliųjų organizacijų ir kitų organizacijų ir įstaigų, dirbančių vaiko gerovės srityje, atstovus dalyvauti mokymuose.

Registracija iki 2019 m. lapkričio 11 d. 13 val. el. p. harisuevinis@gmail.com.

Read more

Forumas „Vaiko gerovės sistemos pokyčiai: ko reikia Lietuvai?“

 

Asociacija „NVO vaikams konfederacija“ šį rytą pradeda kasmetiniu tradiciniu nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir valstybinių institucijų forumu.Šių metų pagrindinė forumo tema „Vaiko gerovės sistemos pokyčiai: ko reikia Lietuvai?“. Forume dalyvauja atstovai iš įvairių Lietuvos savivaldybių bei valstybės institucijų, savivaldybių administracijos darbuotojai bei NVO atstovai. Visi dalyviai aptars valstybės vykdomą vaiko gerovės politiką, aktualius iššūkius, naujienas ir ateities vizijas.

69457236_504768043406296_4747984241470472192_n 69570155_894201987625932_494589458641846272_n 69605206_392568111443506_4269692491499831296_n 69650208_1252348351581196_1482962519801724928_n 69780132_2438944139659456_6282320359748272128_n 70099326_517135179041596_190682005183135744_n

Read more