Pagrindinis mūsų tikslas – kovoti už fundamentalių vaiko teisių įgyvendinimą Lietuvoje

Misija – įgyvendinti ir pastoviai stebėti kaip vykdoma Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija Lietuvoje; dirbti vaikų labui.

Vizija – siekti, vystyti ir plėtoti NVO bendradarbiavimą vaikų teisių bei vaikų gerovės srityje.

NVO vaikams konfederacija įsteigta 2005 metais. NVO vaikams konfederacija aktyviai kovoja už fundamentalių vaiko teisių įgyvendinimą Lietuvoje, šiuo metu jungia daugiau nei 70 įvairių nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vaikais ir vaikų labui. Taip pat nuolat stebi ir kaupia informaciją apie valstybės vykdomas vaikų labui skirtas programas ir vaikų teisių užtikrinimą, rengia JT komentarą „Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje“.

Per savo veiklos metus NVO vaikams konfederacija ne tik sutelkė bendrai veiklai pajėgiausias NVO, bet ir pradėjo aktyvią veiklą tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmenimis, suformavo savo veiklos strategiją, pradėjo derybas dėl bendros veiklos su pagrindinėmis ministerijomis, įtakojančiomis vaiko politiką bei regioninę politiką atstovaujančiomis institucijomis.

NVO skatina nares dalyvauti nacionalinėse ir ES struktūrinių fondų programose, kurių pagalba ne tik įgyvendinamos įvairios edukacinės, švietimo veiklos, bet ir kuriamos bei teikiamos socialinės paslaugos, investuojama ilgam į centrų įrengimą, plėtrą įrangą.

Mūsų partneriai

PAREMKITE NVO VAIKAMS KONFEDERACIJĄ