Seminaras “Bendruomeninių paslaugų vaikui ir šeimai link” Kaune

Šiandien, lapkričio 12 dieną, Kaune Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyksta seminaras tema “Bendruomeninių paslaugų vaikui ir šeimai link”. Seminare dalyvauja Kauno miesto bei Kauno rajono nevyriausybinių organizacijų atstovai.   Seminaras yra dalis NVO vaikams konfederacija  vykdomo projekto – „Partnerystė vaiko gerovei“,  Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0008  ...

Read more

Auk, žaisk ir kurk

Projektas “Auk, žaisk ir kurk” Nuo 2017 m. gruodžio mėn. NVO vaikams konfederacija pradeda įgyvendinti Lietuvos energijos paramos fondo finansuojamą projektą “Auk, žaisk ir kurk”. Projekto pagalba siekiama sudaryti sąlygas prasmingam vaikų ir jaunų žmonių užimtumui, kuris sukurs vaikų ugdymui(si) palankią aplinką, prisidės prie jų pozityviosios socializacijos ir socialinės atskirties mažinimo.…...

Read more

NVO akademija

Finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-4.1-VRM-08-V-01-014 Projektas įgyvendinamas pagal: 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-08-V ,,Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“. Projekto vykdytojas: NVO vaikams konfederacija Projekto partneriai: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija…...

Read more

NORVEGIJOS PARAMA LIETUVAI: partnerystė vertybėms kurti ir išsaugoti

Šių metų liepą NVO vaikams konfederacija užbaigė nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. vykdomą projektą, skirtą stiprinti valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimus vaiko globos pertvarkos srityje. Projektu siekėme skatinti vietos savivaldybes ir valstybines institucijas apgalvoti, kaip efektyviai, ekonomiškai naudingai ir sėkmingai plėtoti paslaugas, paramą ir pagalbą visoms šeimoms, auginančioms vaikus, kad…...

Read more