1. PADĖTI TIESIOGIAI:

 • VRM dėliojasi pabėgėlių priėmimą per savivaldybes –bendradarbiaukite su savo savivaldybėmis, išsakydami, kuo galite prisidėti ir kokių resursų turite.
 • Kviesime užpildyti klausimyną NVO,  galinčias suteikti socialinę, psichologinę pagalbą, švietimo paslaugas ar kitaip prisidėti ir pagelbėti nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Netrukus pasidalinsime nuoroda, pasidalinkite su kitais ir užpildykite, kuo galite padėti, teikiant šias – socialines, psichologinės pagalbos, švietimo paslaugas ar kitaip prisidėti.

2. DALINTIS INFORMACIJA IR KOVOTI SU DEZINFORMACIJA:

 • Dalinkitės tik patikima, oficialių institucijų ir patikrintų šaltinių informacija!
 • Pastebėję dezinformaciją ir provokacijas viešojoje erdvėje, blokuokite, praneškite, viešinkite.
 • Atidžiai stebėkite savo organizacijos el. paštą, socialinių tinklų paskyras, svetaines ir kitus informavimo kanalus. Neatidarinėkite įtartinų laiškų ir dokumentų. Būkite budrūs ir pastebėkite neįprastą veiklą savo ir kolegų asmeninėse bei kitų organizacijų viešose paskyrose.

3. SKLEISTI INFORMACIJĄ TARPTAUTINIU MASTU:

 • Jei turite partnerių NVO Ukrainoje – išreikškite jiems palaikymą, dalinkitės aktualia informacija ir nukreipkite juos į pagalbą teikiančias organizacijas ir institucijas (žr. žemiau).
 • Jei turite partnerių užsienyje ar esate tarptautinių organizacijų nariai – inicijuokite bendrus kreipimųsis į europines, kitas institucijas, valstybes, išreiškiant palaikymą Ukrainai, bei nukreipkite į pagalbą organizuojančias organizacijas. AČIŪ tai jau padariusiems! Svarbu nuolatinis viešas palaikymas.

4. KUR NUKREIPTI?

 • Norinčius paaukoti lėšų savo šalį ginantiems Ukrainos žmonėms, siūlome komunikuoti ir dirbti per paramos Ukrainai „Blue / Yellow“ organizaciją ar pasinaudoti šios organizacijos puslapiu Facebook.
 • Lietuvos Raudonasis Kryžius pradeda rinkti DAIKTUS, RŪBUS IR BATUS ukrainiečiams. Daugiau informacijos rasite čia.
 • Lėšas humanitarinei pagalbai nuo karo bėgantiems ukrainiečiams renka susivienijusios didžiausios Lietuvos nevyriausybinės organizacijos – Lietuvos Raudonasis Kryžius / Lithuanian Red Cross, Lietuvos Caritas, Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba Maltiečiai, „Maisto bankas“, Gelbėkit vaikus / Save the Children Lithuania, aukok.lt.
 • „Stiprūs kartu“ padės koordinuoti prieglobsčio – apgyvendinimo teikimą Ukrainos pabėgėliams. Visiems norintiems ir galintiems suteikti pagalbą, reikėtų užpildyti formą šioje internetinėje svetainėje.
 • Informacija apie atvykimą ir registraciją ukrainiečiams lietuvių ir ukrainiečių kalba.
 • VšĮ Gyvūnų gerovės iniciatyvos rūpinasi namus palikusių ukrainiečių naminiais gyvūnais. Daugiau informacijos rasite jų Facebook puslapyje.h

LABAI SVARBU: nukreipdami į paramos rinkimą visuomet patikrinkite ir papildomai perspėkite, kad būtina tikrinti ne tik pavadinimą, bet ir lėšų pervedimo duomenis, kadangi šiuo metu ypač daug suklastotų, žinomais paramos iniciatyvų vardais prisidengusių skelbimų.

5. PASIRŪPINKITE SAVO IR KOLEGŲ EMOCINE BŪKLE.

Nerimą jaučiame visi. Kaip su juo tvarkytis padės Jaunimo linijos paruošta atmintinė.

Emocinės pagalbos kontaktus rasite čia.

Dalinamės Krizių centrų informacija, kurią rasite čia.

Dalinamės informacija apie tai, kaip kalbėti su vaikais ir paaugliais apie karą Ukrainoje.

Prikabinti DUK (lietuvių ir anglų kalbomis), taip pat prieglobsčio procedūrų informacija, kurią parengė Lietuvos Raudonasis Kryžius. Yra galimybė informaciją atsisiųsti ir ukrainiečių bei rusų kalbomis.