regular_socmin

Projektas: Nevyriausybinių organizacijų skėtinė veikla – tvarios visuomenės kūrimo link
Vykdymo laikotarpis:

 • 2016 m. liepos – gruodžio mėn.
 • Projekto pratęsimas: 2017 m. vasario – gruodžio mėn.

Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Skirtas finansavimas:

 • 2016 m. – 15 563,00 EUR
 • 2017 m. – 15 563,00 EUR

2016 m. liepos mėn. NVO vaikams konfederacija pradeda vykdyti projektą “Nevyriausybinių organizacijų skėtinė veikla – tvarios visuomenės kūrimo link”, su finansine Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parama. Projekto tikslas – užtikrinti švietėjišką ir atstovaujamąją veiklą vaiko gerovės srityje, stiprinant tinklaveiką skėtinės organizacijos pagrindu. Kaip žinia, NVO vaikams konfederacija jungia 86 nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaikams ir su vaikais – gebėjimų stiprinimas tinkamai atstovauti savo nariams ir jų interesams yra vienas iš pagrindinių Konfederacijos siekių. Projekto vykdymas pratęstas ir 2017 m. – nuo vasario mėn. toliau yra vykdomos veiklos, skirtos stiprinti nevyriausybines organizacijas, skatinti dialogą tarp nevyriausybinio ir valstybinio sektorių.

2016 m. projekto metu įgyvendintos šios veiklos:

 • organizuotas jau tradiciniu tapęs nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų, dirbančių vaiko gerovės srityje, forumas
 • organizuotas ataskaitinis NVO vaikams konfederacijos suvažiavimas
 • parengtos viešinimo ir reprezentacinės priemonės (metinė ataskaita ir 2017 m. kalendoriai), kurių pagalba buvo viešinama tiek Konfederacijos veikla, tiek informacija apie Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, vaiko teises, vaiko gerovę
 • dalyvauta kitų organizacijų ir institucijų renginiuose, vaiko teisių ir vaiko gerovės klausimais.

2017 m. planuojamos šios projekto veiklos:

 • vidiniai mokymai NVO vaikams konfederacijos nariams – nevyriausybinėms organizacijoms. Planuojama, kad mokymai apims tokias temas kaip marketingas, organizacijos valdymas (metinių planų rengimas, strategijos kūrimas, komunikacija, kt.), lėšų paieška, kt.
 • “Vaikų žvaigždynas” – tradicinis NVO vaikams konfederacijos renginys, kurio metu apdovanojami pačių vaikų išrinkti “vaikų draugai” – asmenys, kurie savo darbu prisidėjo prie vaiko gerovės, svarbių pokyčių vaikų gyvenime
 • planuojama tęsti ir nevyriausybinių organizacijų bei valstybinių institucijų forumą, kuris 2017 m. bus skirtas vaikų ir jaunų žmonių, priklausomų nuo alkoholio ar kitų narkotinių medžiagų ir jiems prieinamos pagalbos, paslaugų, temai
 • kaip ir praeitais metais, planuojama tęsti ir advokacinę veiklą – skatinti svarbius sprendimus vaiko gerovės srityje, atstovauti nevyriausybinėms organizacijoms.

O štai kaip mums sekėsi įgyvendinti projektą 2016 metais!

2016 m. rugsėjo 8-9 d., Trakų raj. savivaldybėje organizuotas ir įgyvendintas nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų forumas „Vaikai ir šeimos bendruomenėje: pokyčiai ir galimybės“. Forume dalyvavo LR Seimo, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, atskirų ministerijų, vietos savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių ir administracijų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų bei įstaigų atstovai. Renginio metu skaitytas pranešimas „Vaikystė Lietuvoje: kokiais keliais einame link vaiko gerovės?“. Vėliau, vyko diskusija, kurios metu aptarti svarbiausi įvykiai, klausimai ir bendradarbiavimo galimybės sprendžiant aktualias problemas vaiko gerovės srityje.

Renginio dalyviai

2016 m. gruodžio 15 d. Trakų raj. savivaldybėje organizuotas ataskaitinis NVO vaikams konfederacijos suvažiavimas, kuriame dalyvavo vienijamų organizacijų nariai, valdybos nariai, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovai (iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, LR Švietimo ir mokslo ministerijos, LR Sveikatos apsaugos ministerijos, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos, Rokiškio raj., Švenčionių raj. savivaldybių Vaiko teisių apsaugos skyrių specialistai, Širvintų raj. savivaldybės administracijos atstovai, kt.). Renginys pavadintas „Socialinė partnerystė vaiko gerovės politikos kontekste“, tokiu būdu siekiant paskatinti dalyvius diskutuoti apie dabartinius iššūkius vaiko gerovės srityje Lietuvoje bei tolimesnės partnerystės tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių plėtojimą. Pirmoje renginio dalyje skaityti 6 pranešimai, susiję su skirtingomis problemomis vaiko gerovės srityje. Antroje renginio dalyje pristatyta NVO vaikams konfederacijos veikla 2016 m., pagrindiniai pasiekimai vaiko gerovės ir JT Vaiko teisių konvencijos nuostatų sklaidos srityje, taip pat, planuojamos veiklos kryptys ir strategija 2017 m.

IMG_7926

Dalis renginio dalyvių, kartu su svečiais iš Norvegijos Karalystės

Kviečiame susipažinti ir su kai kuriais renginio pranešimais:

2016 m. liepos 27 d. organizuota spaudos konferencija „Iššifruojant sunkiai ištariamą žodį deinstitucionalizacija“, kurioje dalyvavo televizijos, spaudos ir internetinių naujienų ir informacijos šaltinių atstovai. Konferencijos metu pristatyta nevyriausybinių organizacijų pozicija dėl Lietuvoje vykstančio vaiko globos pertvarkos proceso, dėl galimybių plėtoti paslaugas šeimoms, auginančioms vaikus ir dėl dabartinių iššūkių vaiko gerovės srityje. Po spaudos konferencijos pasirodė straipsniai lzinios.lt, Delfi ir kituose informacijos portaluose, duotas interviu LRT televizijai. Keletą jų rasite žemiau (spauskite ant nuorodų, norėdami susipažinti su pranešimų turiniu):

Dalyvauta ir kitų institucijų renginiuose, vaiko gerovės klausimais. Rugsėjo mėn. dalyvauta Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento organizuotame susitikime su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurio metu pasirašytas susitarimas dėl bendradarbiavimo platformos, siekiant spręsti problemas susijusias su narkotinių medžiagų, tabako ir alkoholio vartojimu. Šį susitarimą pasirašė ir NVO vaikams konfederacija. Vėliau, NVO vaikams konfederacijos atstovai dalyvavo Departamento organizuotame pažintiniame vizite į Suomiją, kurio metu susipažinta su institucijomis ir organizacijomis, teikiančiomis pagalbą, paslaugas ir vykdančiomis prevencinę veiklą, dirbant su vaikais, priklausomais nuo alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų arba esančiais tokių priklausomybių rizikoje. Vizite dalyvavo ir kiti partneriai – Priklausomybės lygų gydymo centras, Ukmergės, Vilniaus, Šalčininkų ir Elektrėnų savivaldybės. Po vizito buvo organizuota apskrito stalo diskusijoje „Vietos savivaldos modelis dirbant su socialinės rizikos šeimomis ir priklausomais asmenis, identifikuojant gerosios praktikos modelius Šiaurės šalyse“. Renginio metu NVO vaikams konfederacijos atstovas skaitė pranešimą tema „Nevyriausybinės organizacijos – tikrasis partneris dirbant su šeimomis. Perspektyva, remiantis Šiaurės šalių gerovės modeliu“.

Dalyvauta ir LR Prezidentūros organizuotose susitikimuose su Kauno apskrities ir Alytaus apskrities savivaldybių atstovais. Susitikimo metu aptarti šių apskričių savivaldybių veiksmai ir planai, skatinant įvaikinimą ir globą, teikiant pagalbą globėjams ir įvaikintojams, plėtojant paslaugas šeimoms ir vaikams, ir sprendžiant aktualias problemas vaiko gerovės srityje. Pateikta nevyriausybinių organizacijų pozicija dėl aptartų problemų ir bendradarbiavimo su nevyriausybiniu sektoriumi galimybės.

Parengtos informacinės ir reprezentacinės priemonės:

 • 2017 m. stalo kalendorius, kuriame taip pat galima rasti informaciją apie Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją ir vaiko teises
 • NVO vaikams konfederacijos metinė ataskaita
 • Atnaujinta NVO vaikams konfederacijos interneto svetainė ir profilis socialiniame tinkle Facebook.

2017 metų veiklas galite sekti čia bei mūsų profilyje socialiniame tinkle Facebook!

2017 metais projekto įgyvendinimas prasidėjo nuo vidinių mokymų, skirtų NVO vaikams konfederacijos jungiamų nevyriausybinių organizacijų atstovams. Nors nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje pradėjo kurtis nuo pat valstybės nepriklausomybės atkūrimo, daugelis jų vis dar stokoja galimybių stiprinti tokius svarbius įgūdžius kaip organizacijos valdymas, lėšų paieška, strateginis planavimas, sėkminga komunikacija kt. Būtent šioms temoms ir buvo skirti vidiniai mokymai, kuriuose dalyvavo 15 dalyvių. Taip pat, mokymų metu atliktas NVO konfederacijos vaikams veiklos vertinimas ir parengtos tolimesnės veiklos gairės.

Birželio 1-ąją – Tarprautinę vaikų gynimo dieną – vaikus ir suaugusius laukė šventė. Tai – jau tradiciniu tapęs “Geriausio vaiko draugo” renginys. 2017 metais renginys vyko Lietuvos nacionaliniame dramos teatre. Kaip ir kiekvienais metais, išrinkti 5 geriausi vaiko draugai – visuomenės veikėjai, kurie savo veikla prisidėjo prie vaiko gerovės Lietuvoje skatinimo. Tarp apdovanotų – ir J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Po apdovanojimų, visų svečių laukė Nacionalinio dramos teatro spektaklis „Kaulinis senis ant geležinio kalno“.
Capture IMG_9425