Rekvizitai

NVO VAIKAMS KONFEDERACIJA
Žalgirio g. 88-106, LT-09301 Vilnius

nvovaikamskonfederacija11@gmail.com
Įmonės Kodas 300092667
A.s. LT057044060004830220
AB bankas: SEB bankas

Direktorė

Elena Urbonienė
elena.urbonienė11@gmail.com
Tel: 8 682 57357

Garbės pirmininkė

Prof. Dr. Giedrė Kvieskienė
Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakulteto profesorė
giedre.kvieskiene@gmail.com
Tel: 8 685 44066

Garbės narys

Virginijus Kelertas
Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios konsistorijos prezidiumo narys, kunigas
kelertas@gmx.de
Tel: 8 670 19000

Valdybos pirmininkė

Med. m. dr. Giedrė Žilinskienė
Pasaulio gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę” Lietuvos asociacijos vicepirmininkė
gzilinskiene@antakalnis.lt
Tel: 8 698 12141

NVO vaikams konfederacijos valdyba:

Auksė Petruškevičiūtė
Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos direktorė
lspasociacija@gmail.com
Tel: 8 671 95905, 8 659 23224

Birutė Šapolienė
Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Vilniaus Viltis” direktorė
vilniausviltis@info.lt
Tel: 8 652 01358

Danutė Mituzienė
VšĮ Nevalstybinio vaikų darželio „Nendrė“ direktorė
nendre@post.5ci.lt
Tel: 8 527 52282, 8 671 82393

Sigita Ignatovičienė 
Vaikų laikinosios globos namų „Atsigręžk į vaikus“ direktorė
s.ignatoviciene@gmail.com
Tel: 8 698 26914

Vajonė Strimaitienė
Lietuvos vaikų draugų asociacijos (AMADE-MONAKO) prezidentė, J. Ivaškevičiaus jaunimo mokyklos direktorė
vajones.strimaitien@gmail.com
Tel: 8 612 21416

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message