Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vykdydamas  Europos Sąjungos fondo lėšomis finansuojamą projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, parengė vaizdinę medžiagą – vaizdo klipą psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų viešinimui. Šio vaizdo klipo tikslas – didinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo problemų, priklausomybės ligas turinčių asmenų, jų artimųjų ar kitų…...

Read more

Mokymai įgyvendinant nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą 2017 metais

Įgyvendinant Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą 2017 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais buvo organizuoti 5 specializuoti mokymai nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovams, pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą ir plėtojant viešųjų paslaugų teikimą vaiko gerovės srityje. Visą straipsnį rasite ČIA....

Read more

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Molėtų rajono savivaldybe

2017 m. gruodžio 18 d. Molėtų rajono savivaldybėje, Molėtų rajono meras Stasys Žvinys ir NVO vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė pasirašė Bendradarbiavimo sutartį. Šios sutarties pasirašymui pritarė ir Molėtų rajono taryba. Sutarties tikslas – NVO vaikams konfederacijos siekis stiprinti bendradarbiavimą su savivaldybėmis vaiko gerovės srityje ir įtraukti NVO į savivaldybių…...

Read more

Bendradarbiavimas su savivaldybėmis ir susitikimas su neįgalius vaikus auginančiais tėvais

NVO vaikams konfederacija (toliau – Konfederacija) nuo 2005 metų dirba vaiko gerovės srityje, kaupia žinias, nagrinėja kitų šalių patirtį bei skatina valstybės ir savivaldybių institucijas daryti sisteminius vaikų gerovės politikos pokyčius, kurie užtikrintų vaikų teisę gyventi šeimoje ir gauti reikalingas paslaugas bendruomenėje. Konfederacija vykdo Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo …...

Read more

Deinstitucionalizacija

Pagrindines mintis apie vaiko globos sistemos pertvarką rasite rasite ČIA.  ...

Read more