Čia pateikiami pagrindiniai su vaiko teisėmis susiję dokumentai bei kita naudinga informacija (raštai, mokomoji medžiaga, atlikti tyrimai, veiklos ataskaitos ir kita). Informacija gali būti naudojama tik informaciniams ir nekomerciniams tikslams, visais atvejais nurodant NVO vaikams konfederacijos pavadinimą bei pateikiant aiškią nuorodą į originalų šaltinį. Informacijos naudojimas kitais nei nurodyta tikslais, taip pat informacijos modifikavimas – draudžiamas.

1. Veiklos ataskaitos

2023 m. NVOVK veiklos ataskaita

2022 m. NVOVK veiklos ataskaita

2021 m. NVOVK veiklos ataskaita

2020 m. NVOVK veiklos ataskaita

2. Veiklos programos

2023 – 2024 m. NVOVK veiklos programa

2022 m. NVOVK veiklos programa

2020 – 2021 m. NVOVK strateginis veiklos planas

3. Finansinės ataskaitos

2023 m. Finansinė ataskaita ir aiškinamasis raštas

2022 m. Finansinė ataskaita ir aiškinamasis raštas

2021 m. Finansinė ataskaita ir aiškinamasis raštas

2020 m. Finansinė atskaita ir aiškinamasis raštas

4. NVO vaikams konfederacijos įstatai

NVOVK įstatai

5. NVO, dirbančių vaiko gerovės srityje, etikos kodeksas

Etikos kodeksas

6. Vaikų dienos socialinę priežiūrą teikiančios įstaigos pavyzdinės veiklos formų sąvadas

Sąvadas


7. NVO vaikams konfederacijos parengta medžiaga:

a) Komentarai

2013 – 2018 m. Komentaras dėl LR Vyriausybės ataskaitos „Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje“ lietuvių kalba

2013 – 2018 m. Komentaras dėl LR Vyriausybės ataskaitos „Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje“ anglų kalba

b) Mokomoji medžiaga

Vaiko teisės, deinstitucionalizacija ir vaikų dalyvavimas

Saugus vaikas – pozityvios socializacijos prielaida

c) Tyrimai

Vaikams draugiškos bendruomenės mastai ir galimybės: bendruomeninių organizacijų vadovų perspektyva

Vaikams draugiškos bendruomenės organizacijų gebėjimų ir jų stiprinimų galimybių vertinimas. Tyrimo ataskaita

Kokia parama ir paslaugos yra prieinamos nėščiosioms ir vaikams iki 2 metų amžiaus? NVO vaidmuo

Viešojo ir NVO sektorių socialinė partnerystė

Viešojo ir NVO sektorių bendradarbiavimo studija: gerosios praktikos pavyzdžiai ir jų analizė

Savivaldybių poreikių vertinimas deinstitucionalizacijos procese

8. Pagrindiniai Jungtinių Tautų dokumentai, susiję su vaiko teisėmis