2019 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita

2019_finansai(NVO)

2019_veiklos ataskaita(NVO)

2018 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita

2018_Veikla(NVO) 

2017 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita

2017-m_metines-ataskaitos-finansines-ir-veiklos

Dokumentai

Šioje dalyje rasite pagrindinius dokumentus, susijusius su vaiko teisėmis. Taip pat, mūsų organizacijos parengtus raštus, mokomąją medžiagą, atliktus tyrimus ir kitą naudingą informaciją. Medžiagą galite parsisiųsti nemokamai, paspaudę ant nuorodų. Informacija gali būti naudojama tik informaciniams ir nekomerciniams tikslams, visais atvejais nurodant NVO vaikams konfederacijos pavadinimą bei pateikiant aiškią nuorodą į originalų šaltinį. Informacijos naudojimas bet kokiais kitais tikslais, taip pat informacijos modifikavimas yra aiškiai draudžiamas.


Pagrindiniai Jungtinių Tautų dokumentai, susiję su vaiko teisėmis

NVO vaikams konfederacijos parengta medžiaga

Saugus vaikas – pozityvios socializacijos prielaida

Komentaras dėl LR Vyriausybės ataskaitos „Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje“

Viešojo ir NVO sektorių socialinė partnerystė

Mokomoji medžiaga: vaiko teisės, deinstitucionalizacija ir vaikų dalyvavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešojo ir NVO sektorių bendradarbiavimo studija: gerosios praktikos pavyzdžiai ir jų analizė

Savivaldyvių poreikių deinstitucionalizacijos procese vertinimas

 

 

 

 

 

 

Rezoliucijos, raštai

NVO vaikams konfederacijos įstatai

 

Susitarimai su savivaldybėmis ir jungtinės veiklos susitarimai su NVO