2021 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita

“PowerPoint” aš (nvovaikamskonfederacija.lt)

NVOVK 2022 veiklos programa

komentaras_lt (1)

NEVYRIAUSYBINIŲ-ORGANIZACIJŲ-DIRBANČIŲ-VAIKO-GEROVĖS-SRITYJE-ETIKOS-KODEKSAS 

2021 m. NVOVK veiklos ataskaita

2021_Finansinė ataskaita ir aiškinamasis raštas

2021_finansai-NVO-VK.pdf

 

 

2020 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita

2020 m. NVOVK veiklos ataskaita

2020 m. Finansinė atskaita ir aiškinamasis raštas

 

2019 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita

2019 m. veiklos ataskaita

2019 m. finansinė ataskaita 

 

2018 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita

2018 m. veiklos ataskait

2018 m. aiškinamasis raštas

 

2017 metų metinis finansinių ataskaitų rinkinys ir veiklos ataskaita

2017 m. finansinė ir veiklos ataskaitos

Vaikų dienos socialinę priežiūrą teikiančios  įstaigos pavyzdinės veiklos formų sąvadas

 

Dokumentai

Šioje dalyje rasite pagrindinius dokumentus, susijusius su vaiko teisėmis. Taip pat, mūsų organizacijos parengtus raštus, mokomąją medžiagą, atliktus tyrimus ir kitą naudingą informaciją. Medžiagą galite parsisiųsti nemokamai, paspaudę ant nuorodų. Informacija gali būti naudojama tik informaciniams ir nekomerciniams tikslams, visais atvejais nurodant NVO vaikams konfederacijos pavadinimą bei pateikiant aiškią nuorodą į originalų šaltinį. Informacijos naudojimas bet kokiais kitais tikslais, taip pat informacijos modifikavimas yra aiškiai draudžiamas.


Pagrindiniai Jungtinių Tautų dokumentai, susiję su vaiko teisėmis

NVO vaikams konfederacijos parengta medžiaga

Komentaras

Saugus vaikas – pozityvios socializacijos prielaida

Komentaras dėl LR Vyriausybės ataskaitos “Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje”

Viešojo ir NVO sektorių socialinė partnerystė

Mokomoji medžiaga: vaiko teisės, deinstitucionalizacija ir vaikų dalyvavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešojo ir NVO sektorių bendradarbiavimo studija: gerosios praktikos pavyzdžiai ir jų analizė

Savivaldyvių poreikių deinstitucionalizacijos procese vertinimas

 

 

 

 

 

 

Rezoliucijos, raštai

NVO vaikams konfederacijos įstatai

 

Susitarimai su savivaldybėmis ir jungtinės veiklos susitarimai su NVO

 

NVO vaikams konfederacijos strateginį veiklos planą 2020-2021 metams