info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

Kvietimas į VšĮ “Nendrė” dvidešimtmečio konferencija

Maloniai kviečiame Jus paminėti VšĮ Nevalstybinio vaikų darželio “Nendrė” veiklos dvidešimtmetį š.m. balandžio 25 dieną. Pabūkime kartu.Nendrės programa

Read more

„NVO VAIKAMS KONFEDERACIJOS“ VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Asociacija „NVO vaikams konfederacija“ (toliau – Konfederacija) 2019 m. gegužės 9 d. (ketvirtadienis) 10 val. kviečia Jus dalyvauti Konfederacijos visuotiniame narių suvažiavime, kuriame bus pristatyti Konfederacijos veiklos ir finansiniai rezultatai, esamos ir planuojamos veiklos kryptys, svarbiausi pasiekimai 2018 m., 2019 metais metais planuojamos veiklos kryptys ir vykdomi projektai, kiti svarbūs klausimai.

Kviečiame visus Konfederacijos narius dalyvauti suvažiavime, susipažinti su pristatomais rezultatais ir taip pat išreikšti savo nuomonę dėl Konfederacijos veiklos plėtros galimybės.

Visuotinis narių susirinkimas įvyks:

  • Data: 2019 m. gegužės 9 d.
  • Vieta: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vivulskio g. 13, Vilnius, 201 konferencijų salė.
  • Laikas: 10:00-14:00 val.

Registruotis į suvažiavimą kviečiame iki š.m. gegužės 6 d. darbo dienos pabaigos, pagal nuorodą: https://forms.gle/WMqJcvBhZithkJ186

Kilus papildomiems klausimams kviečiame kreiptis el. paštu nvovaikamskonfederacija11@gmail.com arba tel. +370 682 57 357 (direktorė Elena Urbonienė).

Tikimės Jūsų aktyvaus dalyvavimo!

NVOvaikamskonfederacija_logo

Read more

“Vaikų žvaigždynas 2019”

Jau keturiolika metų iš eilės, gegužės 30 d., Konfederacija organizuoja tradiciniu tapusį renginį „Vaikų žvaigždynas“, skirta paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Ši diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises. Ši šventė – tai diena, skirta priminti, kad visi vaikai į šį pasaulį ateina nuostabūs ir unikalūs. Auginkime juos su meile ir šiluma, padėkime atsiskleisti gražiausioms jų savybėms, geriausiems gebėjimams bei talentams.

Todėl š. m. gegužės 30 d. maloniai kviečiame  į „Vaikų žvaigždynas“ šventę, kuri vyks Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (Gedimino pr. 51, Vilnius). Renginio pradžia – 12 val.

 

Tikimės Jūsų aktyvaus dalyvavimo!

VZ 2019

Renginys yra dalis projekto „Nevyriausybinių organizacijų vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje 2019 metais”.

Read more

Konferencija “Autizmas Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai”

2019 m. balandžio 1 d.vyko konferencija “Autizmas Lietuvoje: iššūkiai ir sprendimai”, skirta Pasaulinei autizmo supratimo dienai paminėti, kuri kasmet visame pasaulyje minima balandžio 2 d.

Dalinamės konferencijos įrašu.

 

Read more

Projektas “Vaiko gerovė: tarp teorijos ir praktikos”

Projektas: “Vaiko gerovė: tarp teorijos ir praktikos”
Vykdymo laikotarpis: 
2019 m. kovas – gruodis
Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Nuo 2019 m. kovo mėn. NVO vaikams konfederacija pradėjo vykdyti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą  Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje.

Pagrindinis šio projekto tikslas – Organizuoti švietėjišką ir atstovaujamąją veiklą vaiko gerovės srityje.

Projekto uždaviniai:

1. parengti ir išplatinti informacines priemones apie JT Vaiko teisių konvenciją ir jos reikšmę vaikystės apsaugai;

2. organizuoti tradiciniais tapusius kasmetinius renginius – „Vaikų žvaigždyną“ ir Nevyriausybinių organizacijų ir valstybės (savivaldybių) institucijų forumą – skirtus skatinti diskusijas aktualiais vaiko gerovės klausimais;

3. vykdyti advokacinę veiklą vaiko gerovės srityje.

Finansavimo suma – 17 925 Eur.

 

regular_socminNVOvaikamskonfederacija_logo

Read more

Antrasis podcastas

 

Antrasis podcastas tema “Vaiko teisių apsaugos reforma ir aktualijos”.

Tinklalaidė parengta įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stipinimo 2018 metais projektą.

Gero klausymo!

Read more

Mūsų pirmasis podcastas

Mūsų pirmasis podcastas ir jo tema “ Vaiko teisės ir žalojančios vaikystės patirtis”.

Tinklalaidė parengta įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą “Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stipinimo 2018 metais projektą”.

Gero klausymo!

Read more

Mokymai „Kurk lėlę- pažink save“ Vilniuje

NVO vaikams konfederacija kviečia dalyvauti mokymuose „Kurk lėlę- pažink save“, adresu  Žalgirio 88-506 salė, Vilnius (Žalgirio verslo centras).

Mokymų trukmė – 8 val. Dalyviai gali rinktis vieną iš tinkančių datų – lapkričio 27 d., lapkričio 29 d. arba gruodžio 7 d. Jums tinkamą datą prašome pažymėti registracijos metu

Visą informaciją rasite ČIA:

Mokymų programa

Registracija į seminarą Vilniuje:

https://goo.gl/forms/znS52rdrSRezddv42

Papildomais klausimais galite kreiptis nvovaikamskonfederacija11@gmail.com  ar +370 682 57 357 (direktorė Elena Urbonienė).

NVOvaikamskonfederacija_logo254x95

Read more

Projektas „Partnerystė vaiko gerovei“

NVO vaikams konfederacija pradėjo vykdyti projektą – „Partnerystė vaiko gerovei“,  Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0008

Projektu siekiama didinti Konfederacijos ir jos narių įtrauktį į viešojo valdymo sprendimų priėmimą vaiko gerovės srityje įgyvendinant veiklas:

– parengti Komentarą (alternatyvią ataskaitą) Jungtinėms Tautoms su 3 sisteminiais pasiūlymais Vyriausybei dėl Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje;
– dalyvauti 9 valstybės institucijų (ministerijų – Finansų, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo) patvirtintos sudėties tarybų, komisijų, komitetų, darbo grupių darbe ir teikti siūlymus dėl viešojo valdymo sprendimų, reikalingų keisti, formuoti ir įgyvendinti vaiko gerovei reikalingus valstybės politikos pokyčius;
– plėtoti bendradarbiavimą su 16 savivaldybių ir stiprinti bendradarbiavimo mechanizmus su jomis, teikti pasiūlymus dėl viešųjų sprendimų priėmimo ir NVO įtraukimo pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą, plėtojant bendruomenines paslaugas;

-tobulinti mokymuose Konfederacijos ir jos narių (NVO) atstovų kompetencijas vaiko gerovės srityje, gerinti jų administracinius gebėjimus siekiant kuo efektyvesnės NVO įtraukties ir partnerystės, lygiaverčio bendradarbiavimo ir dalyvavimo sprendimų priėmime;
– organizuoti Komentaro (alternatyvios ataskaitos) Jungtinėms Tautoms dėl Vaiko teisių konvenciją įgyvendinimo Lietuvoje viešus pristatymus renginiuose, apskrito stalo diskusijose, Jungtinių Tautų Vaiko teisų komitete.
Projekto veiklos paskatins Konfederacijos atstovus pagerinti savo kompetenciją ir žinias bei aktyviai įsitraukti į viešojo valdymo procesus sprendžiant vaiko gerovės klausimus.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia       2018-11-05

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga       2021-05-05

Projektui skirtos finansavimo lėšos – 157 514,42 Eur

Logo ESFANVOvaikamskonfederacija_logo

 

Read more

Seminaras „Nevyriausybinių organizacijų valdymo naujovės“ Kaune

NVO vaikams konfederacija kviečia dalyvauti seminare „Nevyriausybinių organizacijų valdymo naujovės“, kuris vyks  2018 m. lapkričio 22 d. , adresu Vytauto g. 44, Kaunas (Kauno pedagogu kvalifikacijos centras).

Visa informaciją rasite ČIA:

Kvietimas į mokymus Kaune lapkričio 22 d.

SEMINARO DIENOTVARKĖ

Registracija į seminarą Kaune – el.p. tavogalimybe@gmail.com iki lapkričio 19 dienos.

 

Papildomais klausimais galite kreiptis nvovaikamskonfederacija11@gmail.com  ar +370 682 57 357 (direktorė Elena Urbonienė).

NVOvaikamskonfederacija_logo254x95

Read more