info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

„ŠEIMOS GEROVĖS IR VAIKO TEISIŲ APSAUGOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS“

Nuo 2016-07-15 d. NVO vaikams konfederacija vykdo

PROGRAMOS „ŠEIMOS GEROVĖS IR VAIKO TEISIŲ APSAUGOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS“
Priemonės „Įgyvendinti kitas Vaiko gerovės 2016–2018 m. veiksmų plano priemones“ priemonė „Skirti lėšas nevyriausybinėms organizacijoms, kurios vienija kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, atrenkant projektus konkurso būdu“

PROJEKTĄ“Nevyriausybinių organizacijų skėtinė veikla – tvarios visuomenės kūrimo link”.

Projekto tikslas – Užtikrinti švietėjišką ir atstovaujamąją veiklą vaiko gerovės srityje, stiprinant tinklaveiką skėtinės organizacijos pagrindu.

Projekto veiklos vykdyti, 2016 metams skirta 15563 Eurai .

Visą šio projekto veiklų informaciją ir rezultatai – NVO vaikams konfederacijos “Facebook” puslapyje.