nvovaikamskonfederacija11@gmail.com

Naujienos

Akimirkos iš NVO vaikams konfederacijos 2023 m. forumo „Vaiko gerovės sistemos pokyčiai: aktualijos ir lūkesčiai“

NVO vaikams konfederacija (toliau – Konfederacija), būdama didžiausia skėtine organizacija, vienijančia 65 NVO, iš kurių – 4 skėtines organizacijas su 135 padaliniais, dirbančiomis su vaikais ir vaikų labui bei esančia vienintele NVO, teikiančia komentarą Jungtinėms Tautoms apie vaiko teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje, ir toliau nuosekliai puoselėja savo veiklos tradicijas.

Š. m. rugsėjo mėn. 14 d., Vilniuje, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, buvo surengtas 10-tasis Konfederacijos organizuojamas forumas, skirtas valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų atstovams, tema – „Vaiko gerovės sistemos pokyčiai: aktualijos ir lūkesčiai“. Renginyje dalyvavo valstybės tarnautojai, savivaldybių darbuotojai ir nevyriausybinių organizacijų nariai, kurie atstovavo net 28 savivaldybes.

Pasveikinti forumo dalyvių atvyko LR socialinės apaugos ir darbo ministerijos ministrė Monika Navickienė, Vilniaus miesto savivaldybės vicemerė Simona Bieliūnė ir Konfederacijos valdybos pirmininkė Eglė Celiešienė, kurios pasidžiaugė aktyvia Konfederacijos veikla, apsaugant vaiko teises.

Pranešimus su vaiko gerove susijusiomis temomis skaitė Kristina Stepanova (LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir vaiko teisių apsaugos grupės vadovė), Ignas Gaižiūnas (LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ministro patarėjas bendrojo ugdymo klausimais), NVO atstovės Svajonė Rainienė ir Nijolė Butkevičienė bei VDU mokslininkai (profesorė Ilona Tamutienė, doktorantai Vaida Auglytė ir Vytautas Kirka). Renginio metu buvo aptarta valstybės vykdoma vaiko gerovės politika, aktualūs iššūkiai, naujienos ir ateities vizijos. Forumo metu dalyviai buvo kviečiami diskutuoti, dalintis savo pasiūlymais ir įžvalgomis. Dar kartą nuoširdžiai dėkojame visiems forumo dalyviams ir pranešėjams.

Dalinamės įamžintomis renginio akimirkomis ir pranešimais.

Europos vaiko garantijos – kokios galimybės atsiranda kovai su vaikų skurdu ir socialine atskirtimi?

Skirtingų sistemų dermė pagalbos vaikui užtikrinimo procese

Įtraukties švietime plėtra Lietuvoje

Dirbančiųjų šeimos gerovės srityje kompetencijų plėtros modelis

Prasmingas vaiko dalyvavimas jo apsaugoje nuo smurto: vaikų patirtys

Vienodo starto galimybių pirmosiomis 1000 gyvenimo dienomis link: kas tobulintina Lietuvoje