info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

Svarbus, bet nematomas darbas: apdovanoti Lietuvos vaiko teisių gynėjai

Vaikų ir naujagimių gydytojos, vaikų globos namus Šakiuose ir Alvite įkūrę dvasininkai, o taip pat – vaiko teisių apsaugos kontrolierė. Šie žmonės birželio 1-ąją, tarptautinę vaikų gynimo dieną, įvertinti 15-uosiuose „Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimuose.

Apdovanojimus kasmet organizuoja „NVO vaikams konfederacija“, vienijanti beveik 70 organizacijų, siekiančių auginti vaikų gerovę Lietuvoje. Tradiciškai apdovanojimus lydėdavo organizacijų atstovų, tėvų ir vaikų susibūrimas, bet šiemet dėl koronaviruso jo atsisakyta. Su kiekvienu apdovanuotojų susisiekta individualiai.

Virginijai Žilinskaitei, vaikų intensyviosios terapijos ir anesteziologijos centro vadovei Santaros klinikose Vilniuje. Daktarė ir docentė visą savo profesinį gyvenimą, virš 40 metų paskyrė vaikų gydymui. Ji daug prisidėjo prie vaikų intensyviosios terapijos gydytojo specialybės ir visos tarnybos atsiradimo Lietuvoje. Šiuo metu V. Žilinskaitė dėmesį skiria skubiajai medicinai – vaikų skubios pagalbos paslaugų gerinimui ligoninėse.

Kita šių metų laureatė yra Zita Paulauskienė, Vilniaus gimdymo namų gydytoja neonatologė, anksčiau dirbusi pediatre Vilniaus kurčiųjų internate. Šiandien jos kasdienis darbas – gydyti naujagimius. Pati su vyru tris vaikus auginanti gydytoja atsiimdama apdovanojimą sakė, kad nereikia būti „pačiais geriausiais tėvais“ – svarbu mylėti savo vaikus.

Šiais metais „Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimai įteikti penkiems svarbų, bet dažnai nematomą darbą vaiko teisių srityje darantiems profesionalams:

Apdovanojimų organizatoriai kasmet siekia įvertinti žmones Lietuvos regionuose, dirbančius su vaikų gerove. Už ilgametę pagalbą apleistiems vaikams apdovanotas Šakių evangelikų liuteronų kunigas Virginijus Kelertas. Prie bažnyčios pastatyti vaikų globos namai tapo saugia erdve našlaičiams, tėvų paliktiems ar apleistiems vaikams. Anksčiau Šakiuose vaikai turėjo glaustis nedidelėje erdvėje, perskirta kartonine siena. 2005 m. įkurti bažnyčios globos namai suteikė vaikams naujo gyvenimo viziją.

„Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimas įteiktas ir Alvito kunigui Vytautui Kajokui įkūrusiam parapijos vaikų globos namus. Dvasininkas visada palaikė Alvito bendruomenės gyvavimą: skatino atstatyti kaimų kryžius, prie kurių žmonės rinktųsi maldai ir pabendrauti. Vėliau ėmėsi dvasinio atsinaujinimo programos „Atgaivink“. 2015-aisiais atidaryti Šv. Kazimiero vaikų globos namai yra šių darbų tąsa.

Už savo darbą taip pat apdovanota Edita Žiobienė, 10 metų dirbanti Vaiko teisių apsaugos kontroliere. Šiemet sukanka 20 metų kai Lietuvoje įsteigta vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, kurios tikslas – tarptautinį, Jungtinių tautų nustatytą vaiko teisių standartą pritaikyti Lietuvoje.

Birželio 1-oji – primimimas, kad vaikai irgi turi teises, kurių privalome paisyti

Tarptautinė vaikų gynimo diena kasmet primena visuomenei, kad vaikai, kaip ir suaugusieji, turi savo teises, kurias visuomenė privalo gerbti. Tai yra skirtingas kultūras ir tautas vienijanti nuostata, prie kurios Lietuva prisijungė 1995 m. ratifikavusi Vaiko teisių konvenciją.

Nuo 2005-ųjų veikianti „NVO vaikams“ konfederacija vienija 67-ias nevyriausybines organizacijas Lietuvoje, kurios siekia užtikrinti vaiko teises. Be kitų tikslų, konfederacija siekia gerinti nacionalinę politiką vaiko teisių klausimu, plėsti vaiko gerovę į Lietuvos regionus, kur konfederacija pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su 10 Lietuvos savivaldybių.

______________________________________________________________________

Asociacija „NVO vaikams konfederacija“ – tai didžiausia skėtinė nevyriausybinė organizacija Lietuvoje, jungianti beveik 70 vietinių, nacionalinių ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vaikais ir dėl vaikų. NVO vaikams konfederacija savo veiklą vykdo nuo 2005 m. Pagrindinis Konfederacijos tikslas – stebėti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje ir teikti pasiūlymus dėl vaiko teisių šalyje įgyvendinimo ir apsaugos gerinimo. Konfederacija rengia alternatyvias ataskaitas Jungtinėms Tautoms dėl vaikų situacijos šalyje, teikia pasiūlymus valstybei vaiko gerovės klausimais. Taip pat, Konfederacija atstovauja jungiamų organizacijų interesams, rengia ir įgyvendina projektus, kurių tikslas – užtikrinti įvairiapusę vaiko gerovę.

DSC09014

DSC09092

BTP_8441

BTP_8403

TDS07796

TDS07820TDS08010

TDS07983

Read more

NVO vaikams konfederacijos Visuotinis nariu susirinkimas

Informacija NVO vaikams konfederacijos  nariams, kad  NVO vaikams konfederacijos  Valdybos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu šaukiamas NVO vaikams konfederacijos Visuotinis narių susirinkimas.

Dėl paskelbto šalyje karantino ir  NVO vaikams konfederacijos narių gausos bei skirtingų techninių galimybių  vykdyti  Visuotinį narių susirinkimą naudojantis  informacinėmis technologijomis, Visuotinis narių susirinkimas vyks raštu iki 2020-06-10 d. 17 val.

NVO vaikams konfederacijos Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  2. 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Pridedama:

– Pranešimas dėl visuotinio narių susirinkimo šaukimo;

– 2019 m. veiklos ataskaita;

– 2019 m.  finansinių ataskaitų rinkinys;

– Balsavimo biuletenis, kurį užpildytą ir pasirašytą prašome atsiųsti iki 2020 m. birželio 10 d. 17 val. el. paštu nvovaikamskonfederacija11@gmail.com.

Maloniai prašome patvirtinti laiško gavimą el. paštu nvovaikamskonfederacija11@gmail.com.

Kilus klausimų  maloniai prašome kreiptis į NVO vaikams konfederacijos direktorę Eleną Urbonienę, tel. +370 682 57 357

2019_finansai(NVO)

2019_veiklos ataskaita(NVO)

Balsavimo biuletenis_2020-06-10

Pranesimas_konfederacijos nariams_del_VNS_2020-06-10

 

Read more

Skirk 1,2 proc. paramą

Mes visi esame pasaulio vaikai ir mes turime vienas kitam padėti.

Paremkite mūsų veiklą skirdami 1,2 ⃰  proc. nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio

Kaip galiu skirti 1,2 proc. GPM?

1,2 proc. GPM paramą galite skirti nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. liepos 1 d.

Paramos skyrimo būdai:

  1. Užpildyti popierinį prašymą ir išsiųsti jį paštu adresu Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, Deklaracijų tvarkymo skyrius, Neravų g. 8, Druskininkai, LT – 66257 arba įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui. Prašymo formą galite parsisiųsti iš skirk 1,2
  2. Užpildyti prašymą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). (Pavadinimas: Asociacija NVO vaikams konfederacija; paramos gavėjo kodas 300092667:).

parama_cover_baneris

Read more

Mokymai “Bendrumeninių paslaugų vaikui ir šeimai link” Švenčionyse

Lapkričio 19 dieną vyko mokymai “Bendruomeninių paslaugų vaikui ir šeimai link” Švenčionių rajono savivaldybėje. Mokymai buvo skirti NVO ir bendruomenių atstovams

75543641_989411721424755_1034344479835815936_n

77104276_989411774758083_937724582012387328_n

Mokymai yra finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų, vykdant projektą „Partnerystė vaiko gerovei“,  Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0008. Projektu siekiama didinti Konfederacijos ir jos narių įtrauktį į viešojo valdymo sprendimų priėmimą vaiko gerovės srityje įgyvendinant veiklas.

Logo ESFA

Read more

Seminaras “Bendruomeninių paslaugų vaikui ir šeimai link” Kaune

Šiandien, lapkričio 12 dieną, Kaune Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyksta seminaras tema “Bendruomeninių paslaugų vaikui ir šeimai link”. Seminare dalyvauja Kauno miesto bei Kauno rajono nevyriausybinių organizacijų atstovai.

 

73458672_983084695390791_5716165484550815744_n 74880671_983084778724116_3793093508399628288_n 75266215_983084732057454_3807983588784209920_n

Seminaras yra dalis NVO vaikams konfederacija  vykdomo projekto – „Partnerystė vaiko gerovei“,  Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0008

 

Logo ESFA

Read more

Kvietimas į mokymus “bendruomeninių paslaugų vaikui ir šeimai link” Kaune

NVO vaikams konfederacija, vykdydama ES struktūrinių investicijų projektą „Partnerystė vaiko gerovei“, 2019 m. lapkričio 12 d. Kaune, Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (Vytauto pr. 44, Kaunas) organizuoja mokymus „Bendruomeninių paslaugų vaikams ir šeimai link“.
NVO vaikams konfederacija kviečia savivaldybės švietimo įstaigų, dirbančių su vaikais, turinčiais negalią, neįgaliųjų organizacijų ir kitų organizacijų ir įstaigų, dirbančių vaiko gerovės srityje, atstovus dalyvauti mokymuose.

Registracija iki 2019 m. lapkričio 11 d. 13 val. el. p. harisuevinis@gmail.com.

Read more

Forumas „Vaiko gerovės sistemos pokyčiai: ko reikia Lietuvai?“

 

Asociacija „NVO vaikams konfederacija“ šį rytą pradeda kasmetiniu tradiciniu nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir valstybinių institucijų forumu.Šių metų pagrindinė forumo tema „Vaiko gerovės sistemos pokyčiai: ko reikia Lietuvai?“. Forume dalyvauja atstovai iš įvairių Lietuvos savivaldybių bei valstybės institucijų, savivaldybių administracijos darbuotojai bei NVO atstovai. Visi dalyviai aptars valstybės vykdomą vaiko gerovės politiką, aktualius iššūkius, naujienas ir ateities vizijas.

69457236_504768043406296_4747984241470472192_n 69570155_894201987625932_494589458641846272_n 69605206_392568111443506_4269692491499831296_n 69650208_1252348351581196_1482962519801724928_n 69780132_2438944139659456_6282320359748272128_n 70099326_517135179041596_190682005183135744_n

Read more

Forumas – „Vaiko gerovės sistemos pokyčiai: ko reikia Lietuvai?“

 

KVIETIMAS DALYVAUTI FORUME

 

Asociacija „NVO vaikams konfederacija“ kviečia Jus į kasmetinį tradicinį nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir valstybinių institucijų forumą, kurio tema 2019 m. „Vaiko gerovės sistemos pokyčiai: ko reikia Lietuvai?“. Forumas yra skirtas aptarti valstybės vykdomą vaiko gerovės politiką, aktualius iššūkius, naujienas ir ateities vizijas. Forumo metu dalyviai kviečiami diskutuoti, dalintis pasiūlymais ir įžvalgomis.

 

Į forumą kviečiame: atsakingus valstybės ir savivaldybių institucijų atstovus, formuojančius vaiko gerovės politiką savivaldybių lygmenyje, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius, kitus specialistus ir NVO atstovus, dirbančius vaiko gerovės srityje. Dalyvavimas nemokamas. Iš vienos savivaldybės kviečiame dalyvauti 2-3 atstovus.

 

Asociacija „NVO vaikams konfederacija“, būdama didžiausia skėtine organizacija Lietuvoje, kuri jungia su vaikais ir vaikams dirbančias nevyriausybines organizacijas, aktyviai dalyvauja Lietuvoje vykstančiame institucinės globos pertvarkos procese, kuriuo siekiama atsisakyti institucinės vaikų globos ir kurti lanksčią, gebančią laiku reaguoti bendruomeninių paslaugų, palaikymo ir paramos sistemą visoms šeimoms, auginančioms vaikus.

 

Renginio metu pranešimus skaitys valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, akcentuodami vaiko gerovės sistemos pokyčius ir teikdami įžvalgas dėl sėkmingos sistemos veikimo. Preliminarią renginio darbotvarkę rasite prikabintą prie šio rašto.

 

Renginys vyks 2019 m. rugsėjo 5 d. (ketvirtadienį), nuo 10 iki 16 val., adresu Gedimino g. 26, Trakai (Trasalio konferencijų centras). Registruotis į forumą kviečiame iki rugsėjo 3 d., adresu: https://forms.gle/cJoEgEHW3UzuePGC9

 

Vietų skaičius forume ribotas; organizatoriai pasilieka teisę registraciją sustabdyti anksčiau.

Read more

Mokymai „Bendruomeninių paslaugų plėtra Jungtinių tautų vaikų teisių kontekste“

2019 birželio 20 diena, vyko projekto „Partnerystė vaiko gerovei” mokymai “Pagalbos vaikams sistemų naujovės ir perspektyvos Lietuvoje JT Vaiko teisių konvencijos kontekste”. Mokymuose dalyvauja Anykčių rajono savivaldybės bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.64649044_365194330847375_6457555197223763968_n 64649385_1077889852396205_472482020723785728_n 64788760_1237650356416041_4984094613959606272_n 64946737_669254876878612_6283133092114726912_n 65103022_1280301655452823_6023773237018624000_n 65211576_334662644133925_5133663624522366976_n

Mokymai yra finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų, vykdant projektą „Partnerystė vaiko gerovei“,  Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0008. Projektu siekiama didinti Konfederacijos ir jos narių įtrauktį į viešojo valdymo sprendimų priėmimą vaiko gerovės srityje įgyvendinant veiklas.

Logo ESFA

Read more

Mokymai „Vaikų teisių įgyvendinimo aktualijos Lietuvoje JT Vaiko teisių konvencijos kontekste“

Birželio19 diena, Anykščiuose, vyko mokymai “Vaikų teisių įgyvendinimo aktualijos Lietuvoje JT Vaiko teisių konvencijos kontekste”. Šie mokymai skirti atsakingiems valstybės ir savivaldybių institucijų atstovms, formuojantiems vaiko gerovės politiką savivaldybių lygmenyje, institucinio bendradarbiavimo koordinatoriams, bei kitiems specialistams ir NVO atstovams dirbantiems vaiko gerovės srityje.

 

64506792_2445556922339656_8054307382269837312_n 64571426_548447229021157_7789803427663446016_n 64753927_1321432274699091_2566456341925199872_n 64819947_1135755876632743_5364704629932163072_n 65075862_2212985872142684_8043035262076321792_n

 

Mokymai yra finansuojami iš Europos socialinio fondo lėšų, vykdant projektą „Partnerystė vaiko gerovei“,  Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0008. Projektu siekiama didinti Konfederacijos ir jos narių įtrauktį į viešojo valdymo sprendimų priėmimą vaiko gerovės srityje įgyvendinant veiklas.

Logo ESFA

Read more