info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

Pagrindinių įstaigos veiklos organizavimo dokumentų sąrašas

ĮSTAIGOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Pagrindinių įstaigos veiklos organizavimo dokumentų paketą sudaro:

 1. steigimo dokumentai (įstatai, nuostatai, statutas, steigimo sutartis ar kiti steigimo dokumentai);
 2. įstaigos vidaus tvarkos taisyklės, nustatančios įstaigos darbuotojų elgesio įstaigoje reikalavimus, buvimo įstaigoje normas, teises ir pareigas, tarpusavio santykius, apibrėžiančios įstaigos darbuotojų, vaikų ir vaiko atstovų pagal įstatymą, kitų asmenų, kuriems teikiama akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga, teises ir pareigas;
 3. pažymos iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro, patvirtinančios, kad asmuo nėra teistas už nusikaltimus, nurodytus Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 30 straipsnio 1 dalyje;
 4. įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymai, darbo sutartys, darbų saugos instrukcijos ir kiti dokumentai, kuriuos privaloma turėti pagal darbo santykius, darbų saugą ir darbuotojų sveikatą reguliuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 5. dokumentai dėl patalpų, kuriose teikiama akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga, atitikties priešgaisrinės saugos, darbo saugos bei higienos reikalavimams;
 6. laisva forma pildomas įstaigą lankančių asmenų registracijos žurnalas;
 7. individualūs darbo su vaiku ir jo šeimos nariais planai;
 8. bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais, jei jų yra;
 9. įstaigos teikiamų paslaugų sąrašas;
 10. įstaigos metiniai veiklos planai.
 11. Įstaigos gali turėti ir kitų dokumentų, nustatančių jų vidaus tvarkos reikalavimus.
 12. Dėl akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos vaiko tėvai ar jo atstovai pagal įstatymą kreipiasi į gyvenamosios vietos savivaldybę ir pateikia prašymą.
 13. Jei akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos poreikis nustatytas atvejo vadybos proceso metu, kartu su prašymu vaiko tėvai ar jo atstovai pagal įstatymą, ar atvejo vadybininkas, ar socialinis darbuotojas darbui su šeima pateikia atvejo vadybininko rekomendaciją.
 14. Akredituota vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga vaikui pradedama teikti, su savivaldybe pasirašius šios paslaugos finansavimo sutartį (išskyrus biudžetines įstaigas, kurių steigėja – savivaldybė). Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos teikimo sutartis sudaroma tarp įstaigos ir vaiko tėvų ar jo atstovų pagal įstatymą.
Read more

DĖL KONSULTACIJŲ ORGANIZAVIMO PEREINANT PRIE AKREDITUOTOS VAIKŲ DIENOS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO

Kviečiame Jus į nuotolinius susitikimus dėl Vaikų dienos centrų akreditacijos, kurie vyks nuo 2021-01-26 (antradienio) ir bus vykdomi 2 kartus per savaitę (antradienį ir ketvirtadienį) nuo 13 val. iki 15 val. online.

Teksto apačioje rasite prisijungimo nuorodą bei prisegtą kvietimą su visa informacija.

Maloniai prašome Jūsų informuoti Jūsų regione veikiančius Vaikų dienos centrus, kad mokymuose galėtų kartu dalyvauti tiek savivaldybių atstovai, tiek ir jų teritorijoje veikiantys vaikų dienos centrai, ar institucijų atstovai, kam šį informaciją, galėtu būti naudinga. Galite iš anksto paruošti klausimus ir atsiųsti mums nvovaikamskonfederacija11@gmail.com.

NUORADA Į MOKYMUS RASITE ČIA: kviečiame prisijungti 5-10 min. anksčiau.

https://us04web.zoom.us/j/73226117044?pwd=ajVlTFdpZHcxc2hESU5ndFg1aGxQQT09

Jungtis prašome savo tikru, pilnu vardu ir pavarde bei atstovaujamos įstaigos pavadinimas (ne slapyvardžiu, inicialais ar pan.), nes Jūsų vardas ir pavardė, matomas mokymų platformoje, yra įrodymas, kad dalyvavote renginyje.

Jei kiltų papildomų klausimų rašykite nvovaikamskonfederacija11@gmail.com arba skambinkite +370 682 57 357 (Elena Urbonienė).

Dėkojame už bendradarbiavimą.

NVO VK_KVIETIMAS

Read more

Ketvirtoji tinklaidė tema “Vaikų dienos centrų svarbą teikiant paslaugas vaikams ir šeimoms”.

Paskutinė iš tinklaidžių, kuri užbaigia diskusijų ciklą apie tai, kas svarbu norint kurti vaikų gerovę. Šioje tinklaidėje NVO vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė su Vytauto Didžiojo universiteto profesore Ilona Tamutiene aptaria vaikų dienos centrų svarbą teikiant paslaugas vaikams ir šeimoms.
Nuotraukos, naudojamos video šaltinis: Pexels.com
Read more

Trečioji tinklaidė apie puoselėjančią globą dalis

Trečioji tinklaidė apie puoselėjančią globą dalis – NVO vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė tęsia diskusiją su Vytauto Didžiojo universiteto profesore Ilona Tamutiene apie tai, kas svarbu norint sukurti tinkamas sąlygas sveikai vaikystei.
Video panaudota nuotrauka, kurios autorius Sharon McCutcheon (nuotraukos šaltinis: Pexels.com).
Read more

Sveikinimas

kaledu_sveikinimas

Read more

Vaikų dienos centrų žemėlapis, akreditacija

Raginame ir kitus vaikų dienos centrus paskubėti ir užsitikrinti stabilų finansavimą 2021 metais!

2020 12 22_SADM_VDC zemelapis

Read more

Tinklaidė “Vaikai – viešoji gerybė. Rūpestis vaikyste tvaraus vystymosi globalioje politikoje”.

Šiandien pristatome naujausią tinklaidę tema “Vaikai – viešoji gerybė. Rūpestis vaikyste tvaraus vystymosi globalioje politikoje”. Su Vytauto Didžiojo universiteto profesore Ilona Tamutiene apie vaikystę ir jos apsaugą kalbasi NVO vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė.
Read more

Filmukas

Read more