info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

NORVEGIJOS PARAMA LIETUVAI: partnerystė vertybėms kurti ir išsaugoti

Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų stiprinimas

Pilnaverčiai vaiko raidai ir sveikai vaikystei yra būtinas stiprus ryšys su artimu žmogumi. Šalia esantis suaugęs asmuo, kuris sugeba sukurti su vaiku pozityvų santykį, jautriai reaguoti į jo poreikius, bendrauti, padėti pažinti pasaulį, suteiktų saugią ir mylinčią aplinką yra nepaprastai svarbus vaikui ir jo gyvenimo kokybei. Vaikai, likę be tėvų globos arba dėl elgesio problemų atsidūrę uždaro tipo institucijose – globos namuose, socializacijos centruose – tokio santykio netenka. Daugiau nei 60 metų institucinės globos įtakos vaikams tyrimai rodo, kad globos namai ir kitos uždaro tipo institucijos žaloja vaikystę, neigiamai veikia vaiko raidą ir neretai turi žalingą poveikį visam vaiko gyvenimui. Deja, Lietuva yra viena pirmaujančių šalių pagal vaikų skaičių institucijose. Vis dar įprastas ir priimtinas sprendimas yra vaikus, kurie patyria smurtą, nepriežiūrą, kenčia nuo išnaudojimo ir apleistumo, apgyvendinti vaikų namuose, pamirštant apie daug palankesnes vaiko raidai alternatyvas.

Pripažįstant žalingą institucijų įtaką vaikams ir jauniems žmonėms, Lietuvoje pradėtas deinstitucionalizacijos procesas, kurio metu planuojama kurti naujas ir plėtoti esamas paslaugas bendruomenėje ir šeimoje. Šiame procese būtina stiprinti valstybės ir savivaldybių kompetencijas, kurios padėtų kurti efektyvią pagalbą šeimai ir vaikui sistemą, ir užkirstų kelią grėsmei, kad deinstitucionalizacija viso labo bus perėjimas nuo didesnių prie mažesnių institucijų.

Siekiant padėti savivaldybėms nuosekliai planuoti perėjimą nuo institucinės globos prie paslaugų bendruomenėje, o taip pat užtikrinti, kad bus plėtojamos tinkamos alternatyvos vaikams, kurie lieka be tėvų globos ar kuriems yra grėsmė patekti į uždaro tipo institucijas, asociacija „NVO vaikams konfederacija“, kartu su partneriais „Žiburio“ labdaros ir paramos fondu, viešąja įstaiga „Visuomenės raidos ir vystymosi centras“ bei Norvegijos partneriu Fyrlykta NO nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų stiprinimas deinstitucionalizacijos srityje, remiantis gerąja Norvegijos patirtimi“.

Projekto tikslas – stiprinti valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimus deinstitucionalizacijos srityje, remiantis gerąja Norvegijos patirtimi. Projekte dalyvauja 10 Lietuvos savivaldybių: Vilnius, Anykščiai, Utena, Rokiškis, Elektrėnai, Mažeikiai, Ukmergė, Švenčionys, Jurbarkas ir Širvintos.

Projekto veiklos: du pažintiniai vizitai į Norvegiją, skirti perimti gerąją patirtį teikiant paslaugas šeimoms ir vaikas bei dirbant su globėjais; 1 gerosios patirties seminaras; 6 mokymai valstybės ir savivaldybių tarnautojams apie sėkmingą deinstitutcionalizaciją. Taip pat bus parengta lyginamoji Lietuvos ir Norvegijos vaiko globos sistemų studija, informacinė medžiaga deinstitucionalizacijos klausimais. Projektas vyks iki 2016 m. liepos mėn. Bendra paramos suma – 170.045,98 Eur.
Projektas įgyvendinamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ (administruojanti institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra).

Read more

Vykdomi projektai

Medžiaga ruošiama.

Read more

Išrinktas geriausias vaiko draugas 2015

Geriausias Vaiko Draugas

Vaikai ir vėl išrinko geriausią savo draugą

2015 m, vasario 28 d., Vilniuje, „Compensa“ koncertų salėje, įvyko NVO vaikams konfederacijos, devintus metus iš eilės organizuotas renginys „Vaikų žvaigždynas“. Renginio metu buvo įteikti „Geriausio vaiko draugo 2014“ apdovanojimai. Renginyje susirinko iš NVO vaikams konfederacijos vienijamų organizacijų, jų vadovai, šeimos nariai, kiti kviestiniai renginio svečiai. Šventės dalyviai stebėjo Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos atlikėjų nepaprastai entuziastingai pastatytą spektaklį „Prašau, mylėkit mano Lietuvą“. Spektaklio vadovė – Violeta Serbintienė.

Šiais metais „Geriausio Vaiko Draugo“ nugalėtojais tapo:

LIUTAURAS KAZLAVICKAS – ypač daug dėmesio skyrė gyvybės, tame tarpe ir iki gimimo, o taip pat vaiko teisių apsaugos Lietuvoje, klausimams – vykdo JT Vaiko teisių konvencijos rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo parlamentinę kontrolę. Šį veikla yra ypač reikšminga siekiant vaiko gerovės Lietuvoje, turint šioje srityje daugybę problemų ir neįvykdytų tarptautinių įsipareigojimų. Liutauro Kazlavicko iniciatyva jau antrus metus iš eilės organizuojama akcija „Vėlinių žvakutės – Dzūkijos partizanams“, kurios metu prieš lapkričio 1 d. lankomos gyvybę už Lietuvos laisvę atidavusių didvyrių žūties vietose, tvarkomi jų kapai ir uždegamos pagarbos bei atminimo žvakutė. Socialinių ir kultūrinių renginių ciklas vaikų globos namuose „Mes viena šeima“.

Doc. medicinos mokslo daktaras KĘSTUTIS SANIUKAS – nuo 2009 m. – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto docentas
Vaikų ortopedas – traumatologas.
Yra parengęs per 18 straipsnių ir metodinių rekomendacijų. Vaikų ligų V tomo bendraautoris, „Šeimos gydytojo vadovo“ bendraautoris (Vaistų žinios, 2010). Skoliozės gydymo būdo išradimo autorius (1994 ir 1995 m. išduoti patentai).
Nuo 1998 m. – Lietuvos vaikų ortopedų – traumatologų mokslinės draugijos prezidentas ir Lietuvos ortopedų – traumatologų draugijos valdybos narys.
Nuo 2003 m. – Baltijos šalių stuburo chirurgų draugijos pirmininkas.
2006 m. suteiktas nusipelniusio Lietuvos respublikos gydytojo vardas.

JOVITA MAJAUSKAITĖ – „Po pernykštės UNICEF misijos Tanzanijoje Lietuvos gyventojai ir įmonės paaukojo per 700 tūkst. litų šios skurdžios šalies vaikams. Tikimės, kad prieš ketverius metus žemės drebėjimo nusiaubto Haičio mažieji gyventojai taip pat sulauks paramos, padedančios išgyventi. Tokios misijos, taip pat kiti UNICEF bei jos partnerių inicijuojami projektai prisidėjo prie to, jog nuo 1990 metų vaikų iki 5 metų mirtingumas nuo lengvai išvengiamų ligų pasaulyje sumažėjo beveik 50 procentų”, – sakė “UNICEF Lietuva” vykdomoji direktorė J. Majauskaitė. UNICEF – nepolitinė organizacija, veikianti 158 šalyse, kad sukurtų vaikams tinkantį pasaulį. Jau daugiau kaip 60 metų UNICEF yra pasaulio lyderis, siekiantis padėti vaikams išlikti ir klestėti. Būdami didžiausiais pasaulyje vakcinų tiekėjais skurdžioms šalims, UNICEF siekia užtikrinti vaikų sveikatą ir mitybą, kokybišką pagrindinį išsilavinimą visiems berniukams ir mergaitėms, galimybę gerti švarų vandenį, laikytis higienos, vaikų apsaugą nuo smurto, išnaudojimo ir AIDS. UNICEF finansuojamas tiktai savanoriškomis individų, verslo, fondų ir vyriausybių kontribucijomis. Įstojusi į Europos Sąjungą, Lietuva aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, padedančiuose spręsti humanitarines krizes. Šiemet iš Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos numatytos lėšos ir paramos projektams Ukrainoje.

NATALJA ISTOMIJA – šiuo metu eina LR švietimo ir mokslo ministerijos viceministrės pareigas, yra Europos slaugos mokslo akademijos narė, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narė.
Viceministrė kuruoja neformalųjį ugdymą švietimo įstaigose, socialinėse, pedagoginėse bei psichologinėse tarnybose, rūpinasi vaikų sveikatinimo ir sveikatos priežiūros problemomis mokyklose, užklasine švietimo bei neformaliojo ugdymo įstaigose organizuojama veikla, smurto prevencija.
Didelį dėmesį viceministrė skiria socialinei partnerystei su nevyriausybinėmis organizacijomis, socialiniais pedagogais.

RAMŪNAS KARBAUSKIS – R. Karbauskio iniciatyva Lietuvos kultūroje atsirado „ Naisių vasaros“ festivalis, skaičiuojantis jau šešerius gyvavimo metus. Tai pirmasis festivalis visai šeimai, kuriame sukurta blaivi aplinka, saugioje aplinkoje GALI žaisti vaikai, linksmintis jaunimas.„ Naisių vasaros“ teatras yra pirmas Lietuvoje nekomercinis teatras, kurio spektaklius žiūrovai mato nemokamai Spektakliai nemokamai dovanojami ne tik suaugusiems bet ir vaikams. Šiemet vaikus į teatrų, mažų miestelių ,kaimų kultūros rūmus kviečia Evaldo Jaro režisuotas nuotaikingas ir spalvingas spektaklis „Troliai mumiai ir Burtininko skrybėlė“. Tetaro repertuarą sudaro per 10 spektaklių, pastatytų pagal Lietuvos autorių kūrinius, kurie sėkmingai rodomi Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Ūkininkas, verslininkas, kultūros mecenatas, blaivybės puoselėtojas, visuomenės veikėjas, negaili savo laiko vaikams, organizuodamas susitikimus mokyklose, kviesdamas vaikus žaisti simultanus šaškėmis. Per vienerius metus R. Karbauskio paramos dėka išleidžiama per milijoną vaikiškų knygų, 10-50-ies tūkstančių tiražais. Tikslas –kad vaikus pasiektų geriausia lietuviška vaikiška literatūra. R. Karbauskio kartu su gerai žinomu atlikėju A. Mamontovu įkurtas paramos ir labdaros fondas „Švieskime vaikus“ per metus išleidžia ir mokykloms, darželiams, vaikų globos namams, ligoninėms padovanoja apie 10000 vaikiškų knygų bibliotekėlių, kurias sudaro 250-300 knygų.

RŪTA PABEDINSKIENĖ – LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaikų skyriaus vyriausioji specialistė. Yra daugelio šios ministerijos vykdomų projektų atsakingoji specialistė. Daug dėmesio savo darbe skiria socialinei partnerystei su nevyriausybinėmis organizacijomis. Yra atsakinga už Tarpžinybinės vaiko gerovės tarybos darbo organizavimą. 2014 metai dirbo labai intensyviai, laikinai eina Vaikų skyriaus vedėjos pareigas.

 

Renginio organizatoriai dėkoja visiems padėjusiems organizuoti šį renginį – už nuostabią renginio aplinka „Compensa“ salės savininkui Audriui Skardžiui; už dovanėles vaikams „Maisto Bankui“, LR Generalinei kelių direkcijai, Ramūnui Karbauskiui už vaikams dovanojamas knygų rinkinius; už balionus lietų – įmonei „Balionų karaliai“. Už pagalbą organizuojant renginį padėka savanoriams.

Read more