nvovaikamskonfederacija11@gmail.com

Naujienos

Seminaras “Bendruomeninių paslaugų vaikui ir šeimai link” Kaune

Šiandien, lapkričio 12 dieną, Kaune Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyksta seminaras tema “Bendruomeninių paslaugų vaikui ir šeimai link”. Seminare dalyvauja Kauno miesto bei Kauno rajono nevyriausybinių organizacijų atstovai.

 

73458672_983084695390791_5716165484550815744_n 74880671_983084778724116_3793093508399628288_n 75266215_983084732057454_3807983588784209920_n

Seminaras yra dalis NVO vaikams konfederacija  vykdomo projekto – „Partnerystė vaiko gerovei“,  Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0008

 

Logo ESFA

Read more

Auk, žaisk ir kurk

Prekes zenklas

Projektas “Auk, žaisk ir kurk”

Nuo 2017 m. gruodžio mėn. NVO vaikams konfederacija pradeda įgyvendinti Lietuvos energijos paramos fondo finansuojamą projektą “Auk, žaisk ir kurk”. Projekto pagalba siekiama sudaryti sąlygas prasmingam vaikų ir jaunų žmonių užimtumui, kuris sukurs vaikų ugdymui(si) palankią aplinką, prisidės prie jų pozityviosios socializacijos ir socialinės atskirties mažinimo. Prasminga veikla, kurioje dalyvauja vaikai, turintys mažiau galimybių, taip pat prisideda ir prie visuomenės socialinės raidos – socialinių problemų mažinimo, busimų piliečių ugdymo.

Projekto tikslas – prisidėti prie vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimo. Orientuojamasi į dvi pagrindines tikslines grupes, t.y., vaikai, likę be tėvų globos ir vaikai, gyvenantys nepalankiomis socialinėmis sąlygomis.

Projektui skirta 50 000,00 Eur parama. Planuojama, kad per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, t.y. 2017 m. gruodžio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d., projekto veiklose sudalyvaus ne mažiau 140 vaikų, 50 jų tėvų ir globėjų, 17 specialistų, dirbančių su vaikais. Bus organizuota 240 užimtumo užsiėmimų vaikams, 1 nacionalinė vasaros stovykla, parengta metodinė medžiaga darbui su vaikais.

Pagrindinės projekto veiklos:
1. vaikų užimtumas – užsiėmimai vaikams, kurie prisidės prie vaikų pozityviosios socializacijos, ugdymo (meninio, sportinio, prevencinio, sveikatinimo, psichosocialinio pobūdžio užsiėmimai)
2. mokymai specialistams, dirbantiems su vaikais ir šeimomis
3. metodinės medžiagos parengimas, su rekomendacijomis dėl darbo su vaikais
4. nacionalinė vasaros stovykla.

Projektą numatoma įgyvendinti Vilniaus m. savivaldybėje, Širvintų raj. savivaldybėje, Kauno m. savivaldybėje, Trakų raj. savivaldybėje, Švenčionių raj. savivaldybėje.

____________________________________________________________________________________________________________

Projekto eiga ir rezultatai

2017 m. gruodžio 14-15 d. įvyko pirmoji projekto veikla – mokymai specialistams, dirbantiems su sudėtingo, delinkventinio elgesio vaikais. Viso, mokymuose dalyvavo 17 specialistų. Mokymų metu buvo analizuojamos vaikų nepriimtino elgesio priežastys, pagalbos vaikams būdai, specialistai turėjo galimybes išmokti naujų darbo su vaikais metodų.

rsz_fb1

rsz_fb2

Liepos mėnesį projekto dėka organizavome dienos stovyklas vaikams – jų metu vaikai turėjo galimybę užsiimti įdomia veikla, atlikti įvairias aktyvias ir kūrybines užduotis, ir prasmingai džiaugtis vasara. Taip pat, nuolat projekto metu organizuojame vaikams meninius, socialinių įgūdžių ugdymo, savęs pažinimo, kt. užsiėmimus. Džiaugiamės, kad prie mūsų veiklos prisidėjo ir Vilniaus miesto sporto centras. Centro patalpose vedame užsiėmimus vaikams tarp treniruočių – taip jie turi galimybę aktyviai ir įdomiai praleisti laisvalaikį. Jei norėtumėte tokių užsiėmimų vaikams ir Jūsų organizacijoje, kviečiame kreiptis el. p. nvovaikamskonfederacija11@gmail.com. Vis dar turime galimybių prisidėti ir prie Jūsų vaikų laisvalaikio organizavimo!

BeFunky-collage-1024x320

O rugpjūčio mėnesį vaikus ir jų tėvus bei globėjus pakvietėme į vasaros poilsio stovyklą, kurioje visų dalyvių laukė smagūs užsiėmimai, renginiai, mokymai – ir visa tai, gražios gamtos, saulės spindulių ir šypsenų apsuptyje! Stovykloje vaikai ir jų šeimos praleido 5 dienas, ir parsivežė daug gerų emocijų bei atsiminimų.

Stovykla (13) Stovykla (18) Stovykla (29)

Projekto partneris labdaros ir paramos fondas “Žiburio fondas” parengė metodinę medžiagą, kurioje galima rasti 34 grupinių užsiėmimų, skirtų darbui su vaikais, aprašymus. Užsiėmimai yra skirti ugdyti vaikų bendravimo įgūdžius, kritinį mąstymą, pagarbą sau ir kitiems, mokyti juos pažinti ir tinkamai reikšti savo jausmus, kt. Didžioji dalis užsiėmimų nereikalauja ypatingų priemonių – buvo stengiamasi parinkti tokius užsiėmimus, kuriems reikia tik kelių paprastų priemonių, tokių kaip pavyzdžiui, balto popieriaus lapai, pieštukai, kamuoliukas. Metodinę medžiagą galima rasti ČIA.

Nuo pat projekto pradžios iki projekto pabaigos, buvo organizuojami užsiėmimai vaikams – vaikų dienos centruose, globos institucijose, Žiburio Fondo patalpose, Vilniaus miesto sporto mokykloje. Užsiėmimai buvo skirti organizuoti prevencinę, meninę, sportinę veiklą, ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, užtikrinti įdomų ir prasmingą laisvalaikį. Viso, organizuota daugiau nei 100 užsiėmimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 230 vaikų.

Read more

NVO akademija

Finansavimo ir administravimo sutarties Nr. VP1-4.1-VRM-08-V-01-014

Projektas įgyvendinamas pagal: 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-08-V ,,Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“.

Projekto vykdytojas: NVO vaikams konfederacija

Projekto partneriai:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Lietuvos edukologijos universitetas
Lietuvos socialinių pedagogų asociacija
Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija
VšĮ Trakų švietimo centras

 

Projekto vykdymo pradžia/pabaiga: 2013-08-26 / 2014-08-26;

Pagrindinės projekto veiklų grupės:

  • Viešojo ir NVO sektoriaus, dirbančio vaiko gerovės srityje,  partnerystės, remiantis socialinės ekonomikos pagrindu, tyrimo atlikimas (1 vnt.).
  • Viešojo ir NVO sektoriaus, dirbančio vaiko gerovės srityje, bendradarbiavimo studijos parengimas: gerosios praktikos pavyzdžiai ir jų analizė (1 vnt.).
  • Parengtas ir išbandytas viešojo ir NVO sektoriaus bendradarbiavimo modelis vaiko gerovės srityje (1 vnt.).
  • Konferencijos, skirtos viešinti projekto rezultatus, organizavimas (1 vnt.).

Mokėjimo prašymų teikimas: ne rečiau kaip 3 mėnesiai.

Pirkimai: projekto pirkimų plane numatyta iš viso 2 pirkimai (mažos vertės pirkimai)

Kontroliuojanti institucija: Europos socialinio fondo agentūra

 

Read more

NORVEGIJOS PARAMA LIETUVAI: partnerystė vertybėms kurti ir išsaugoti

Šių metų liepą NVO vaikams konfederacija užbaigė nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. vykdomą projektą, skirtą stiprinti valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimus vaiko globos pertvarkos srityje. Projektu siekėme skatinti vietos savivaldybes ir valstybines institucijas apgalvoti, kaip efektyviai, ekonomiškai naudingai ir sėkmingai plėtoti paslaugas, paramą ir pagalbą visoms šeimoms, auginančioms vaikus, kad kuo mažiau vaikų netektų savo biologinių tėvų globos. Projektas buvo vykdomas kartu su partneriais – Žiburio Fondu bei Visuomenės raidos ir vystymosi institutu. Iš viso, projekte dalyvavo 13 savivaldybių, kurioms buvo organizuoti 2 pažintiniai vizitai į Norvegiją, 7 mokymai apie pertvarką, parengta informacinė medžiaga. Projektą užbaigė tarptautinė konferencija, kurioje sveikinimo žodį tarė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Sveikinimo žodį dalyviams atsiuntė ir J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Savo patirtimi konferencijos metu dalinosi ne tik Lietuvos valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai, bet ir ekspertai iš Didžiosios Britanijos, Bulgarijos, Estijos ir Norvegijos.

Įgyvendintos veiklos:

organizuoti 2 pažintiniai vizitai į Norvegiją – į Oslo ir Fredrikstad savivaldybes. Jų metu kartu keliavę savivaldybių vaiko teisių apsaugos, savivaldybių administracijų, nevyriausybinių organizacijų, ministerijų, kitų valstybinių institucijų atstovai lankėsi Norvegijos organizacijose ir institucijose, susipažino su jų veikla ir patirtimi teikiant paslaugas vaikams, jų tėvams ir globėjams. Vizitų mety dalyviai aplankė: Fyrlykta NO (Norvegijos fondą, dirbantį kokybiškos vaiko globos srityje), MultifunC centrą (dirbantį su jaunuoliais, turinčiais elgesio problemų), Voksne for Barn (organizacija, teikianti įvairiapuses paslaugas vaikams ir jų tėvams), Barnas Stasjon (nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą ir paslaugas šeimoms, auginančioms mažus vaikus ir atsidūrusioms krizinėse situacijose), Fredrikstad savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybą, Stiftelsen Klokkergården (organizacija, teikianti pagalba vaikams ir jaunuoliams, turintiems priklausomybių).

unnamed1

Vizito į Oslo savivaldybę dalyviai

unnamed

Vizito į Fredrikstad savivaldybę dalyviai

įvykdytas 1 gerosios patirties sklaidos seminaras bei 6 mokymai valstybės ir savivaldybių tarnautojams pertvarkos tema. Mokymuose dalyvavo 13 savivaldybių atstovai – vaiko teisių apsaugos specialistai, socialinių paslaugų įstaigų, socialinės paramos skyrių, globos institucijų atstovai, savivaldybių administracijų atstovai, kt. Pagrindinis dėmesys mokymų metu buvo skirtas aptarti, ką iš tikrųjų reiškia pertvarka, kokie yra jos komponentai, kaip turi būti plėtojama pagalba visoms šeimoms ir vaikams, kaip užtikrinti vaiko globos kokybę ir pačių vaikų dalyvavimą pertvarkos procese.

〉 Organizuota 1 tarptautinė konferencija, skirtą aptarti pirmąsias pamokas, vykdant pertvarką kitose šalyse, taip pat kokybiškos vaiko globos pagrindus, galimybes didinti ir efektyvinti investicijas į paslaugas ir pagalbą šeimoms, auginančioms vaikus. Konferencijoje pranešimus skaitė tiek Lietuvos nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų atstovai, tiek užsienio ekspertai, atvykę iš Estijos, Bulgarijos, Norvegijos ir Didžiosios Britanijos. Sveikinimo žodį konferencijoje tarė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė. Daugiau informacijos apie konferenciją, o taip pat jos metu skaitytus pranešimus galite rasti ČIA.

O mes savo ruožtu kviečiame susipažinti su projekto metu parengta informacine ir mokomąja medžiaga apie tai, kas iš tikrųjų yra pertvarka ir kokie yra jos komponentai.

Informacinį lankstinuką rasite čia: https://www.dropbox.com/s/ata19u93…/De-I%20lankstinukas.pdf…

Mokomąją medžiagą rasite čia: https://www.dropbox.com/…/FINAL_De-I%20mokymu%20programa.pd…

ng-logo

Read more