info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vykdydamas  Europos Sąjungos fondo lėšomis finansuojamą projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, parengė vaizdinę medžiagą – vaizdo klipą psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų viešinimui.

Šio vaizdo klipo tikslas – didinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo problemų, priklausomybės ligas turinčių asmenų, jų artimųjų ar kitų suinteresuotų asmenų informuotumą apie reabilitacijos metu teikiamas paslaugas bei pagalbą, esant poreikiui, skatinti juos kreiptis pagalbos į licencijuotas reabilitacijos bendruomenes.

Read more

Mokymai įgyvendinant nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą 2017 metais

Įgyvendinant Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą 2017 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais buvo organizuoti 5 specializuoti mokymai nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovams, pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą ir plėtojant viešųjų paslaugų teikimą vaiko gerovės srityje.

Visą straipsnį rasite ČIA.

regular_socmin

NVO vaikams konfederacija 2017 m. įgyvendina Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Read more

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Molėtų rajono savivaldybe

2017 m. gruodžio 18 d. Molėtų rajono savivaldybėje, Molėtų rajono meras Stasys Žvinys ir NVO vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė pasirašė Bendradarbiavimo sutartį. Šios sutarties pasirašymui pritarė ir Molėtų rajono taryba. Sutarties tikslas – NVO vaikams konfederacijos siekis stiprinti bendradarbiavimą su savivaldybėmis vaiko gerovės srityje ir įtraukti NVO į savivaldybių sprendimų priėmimą pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą ir plėtojant viešųjų paslaugų, skirtų vaiko gerovei užtikrinti, užtikrinant jų įvairovę bendruomenėse. Kaip sakė E. Urbonienė, NVO vaikams konfederacija, siekdama, kad savivaldybėse vyktų sisteminiai pokyčiai, jau yra pasirašiusi sutartis su septyniomis savivaldybėmis pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą ir plėtojant bendruomenines paslaugas. E. Urbonienė, atvykusi su kolege Genovaite Paliušiene, rajono savivaldybės vadovams, specialistams išsamiai pristatė konfederacijos tikslus bei priemones. Dalykinio susitikimo pradžioje E. Urbonienė kalbėjo, kad į Molėtus vyksta su džiaugsmu, nes apie šios savivaldybės veiklą vaiko gerovės srityje daug žinoma. Viešnios įvertino tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorės Rasos Karūžaitės ir policijos pareigūnės Neringos Purlienės veiklas ir iniciatyvas.

„Svarbu, kad savivaldybė taptų partneriu, o mūsų  vienas iš tikslų, kad vaikai, šeimos paslaugas gautų ten, kur gyvena, nes dėl demografinės padėties, susisiekimo problemos ne visi gali atvykti į savivaldybių centrus. Mes galėtume padėti rengti ir vykdyti bendrus projektus, kuriems finansavimas skiriamas ir iš valstybės biudžeto, naudojant ES struktūrinių investicijų bei Norvegijos finansinių mechanizmų galimybes. Tačiau svarbiausias mūsų veiklos tikslas būtų identifikuoti problemas ir išsiaiškinti, kokių paslaugų reikia gyventojams“, – kalbėjo E. Urbonienė.

Vėliau sambūryje diskutuota apie vaikų socialinės globos pertvarką, užsiminta, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. iš esmės pasikeis Vaiko gerovės sistema, šiam pokyčiui reikia ruoštis visiems kartu. Meras Stasys Žvinys nuogąstavo, ar neatsitiks taip, kad Vaiko teisių apsaugos skyriai (VTAS), tapę pavaldūs regionams, neatsidurs tik stebėtojų vaidmenyje. Anot mero, stebina tai, kad tarsi norima VTAS atribuoti nuo savivaldybės, nors, kaip praktika rodo, rezultatus duoda komandinis darbas…

E. Urbonienė, pasveikinusi Molėtų rajono savivaldybę, sutikusią bendradarbiauti su NVO vaikams konfederacija, užsiminė, kad vasario mėnesį konfederacija planuoja pristatyti šiuo metu ruošiamą pilotinį projektą dėl bendruomeninių paslaugų teikimo plano Švenčionių ir Širvintų rajonų savivaldybių teritorijose. „Mes dirbame tik su tomis savivaldybėmis, kurioms mūsų žinių ir gebėjimų reikia“, – pabrėžė G. Paliušienė, pastebėjusi, kad šalyje jau bręsta būtinybė sistemiškai pertvarkyti socialinę sritį, nes jos 80 proc. biudžeto yra išmokos, o tik 20 proc. lėšų skiriama paslaugoms gauti, juolab, kad išmokų didinimas problemų neišsprendžia. „Iš tiesų NVO yra jėga, tik, deja, ne visada žinomos galimybės, o vienas iš mūsų tikslų yra parodyti, ką gali NVO, mes pasirengę žmones mokyti, šviesti, parodyti galimybes, išnaudoti esamą potencialą, pavyzdžiui, be darbo likusius pedagogus ir kt. tai yra, jų žinias, jų patirtį galima panaudoti teikiant paslaugas žmonėms“, – sakė NVO vaikams konfederacijos atstovės, pasidžiaugusios Molėtų rajono vadovų požiūriu į socialinę sritį, problemų žinojimą bei jų sprendimų būdus.

NVO vaikams konfederacija (toliau – konfederacija) buvo įsteigta 2005 metais. Šiuo metu konfederacija jungia daugiau nei 80 nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vaikais ir vaikų labui. Taip pat nuolat stebi ir kaupia informaciją apie valstybės vykdomas vaikų labui skirtas programas ir vaikų teisių užtikrinimą, rengia JT komentarą „Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje“. Konfederacijos nariai vykdo stebėseną ir konvencijos įgyvendinimo visuomeninę priežiūrą. Pagrindinis konfederacijos veiklos tikslas – kovoti už fundamentalių vaiko teisių įgyvendinimą Lietuvoje.

unnamed

Molėtų rajono meras Stasys Žvinys ir Nevyriausybinių organizacijų (NVO) vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė pasirašė ketinimų protokolą bendradarbiavimo srityje.

DSC_0002

 

DSC_0019

 

 

 

 

regular_socmin

NVO vaikams konfederacija 2017 m. įgyvendina Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

 

 

 

Read more

Bendradarbiavimas su savivaldybėmis ir susitikimas su neįgalius vaikus auginančiais tėvais

NVO vaikams konfederacija (toliau – Konfederacija) nuo 2005 metų dirba vaiko gerovės srityje, kaupia žinias, nagrinėja kitų šalių patirtį bei skatina valstybės ir savivaldybių institucijas daryti sisteminius vaikų gerovės politikos pokyčius, kurie užtikrintų vaikų teisę gyventi šeimoje ir gauti reikalingas paslaugas bendruomenėje.

Konfederacija vykdo Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo  stebėseną ir rašo komentarus Jungtinėms Tautoms, sprendžia vaikų socialinės globos, gyvenimo šeimoje, deinstitucionalizacijos, sveikatinimo, skurdo mažinimo, dienos centrų, kovos su smurtu prieš vaikus, bendruomeninių paslaugų plėtros šeimai ir vaikams, neįgalių vaikų įtraukties į visuomenę klausimus.

Šiuo metu Konfederacija vienija virš 70 nevyriausybinių organizacijų, iš kurių 3 skėtines organizacijas (su 150 filialų ar padalinių), dirbančias vaiko gerovės srityje ir vaikų naudai visose apskrityse Lietuvoje.

Konfederacija siekia stiprinti bendradarbiavimą su savivaldybėmis vaiko gerovės srityje ir įtraukti NVO į savivaldybių sprendimų priėmimą pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą ir plėtojant viešųjų paslaugų, skirtų vaiko gerovei užtikrinti, teikimą ir jų apimtis bei įvairovę bendruomenėse. Konfederacija, siekdama, kad savivaldybėse vyktų sisteminiai pokyčiai vaiko teisių apsaugos srityje, 2015 m. į projektą, finansuojamą iš Norvegų finansinių mechanizmų, įtraukė 10 savivaldybių socialinės paramos, vaiko teisių apsaugos, NVO atstovus ir supažindino juos su Norvegijos patirtimi vaiko gerovės srityje. Tai paskatino 9 savivaldybes (Akmenės, Anykščių, Kalvarijos, Molėtų, Rokiškio, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Utenos) pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su Konfederacija, pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą ir plėtojant bendruomenines paslaugas. Konfederacija siekia padėti savivaldybėms užtikrinti vaikių teises ir konsultuoja savivaldybę dėl viešųjų paslaugų, reikalingų vaikų gyvenimui šeimoje ir dalyvavimui bendruomenės gyvenime, poreikių nustatymo ir tenkinimo.

Konfederacija, bendradarbiaudama su savivaldybėmis, analizuoja demografinę ir socialinę padėtį savivaldybėse, konsultuoja, kaip sistemiškai pertvarkyti vaikų socialinės globos sistemą, plėtoti bendruomenines paslaugas šeimai ir vaikams, įtraukti nevyriausybines organizacijas, siekia išsiaiškinti bendruomeninių paslaugų poreikį ir konsultuoja, kaip užtikrinti vaikų teisę gyventi šeimoje ir gauti reikalingas paslaugas bendruomenėje.

Susitikimai. Konfederacija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Švenčionių savivaldybe dėl vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos ir bendruomeninių paslaugų plėtros.

2017 m. gruodžio 5 d. Konfederacija pakvietė į 2 susitikimus Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančias šeimas, auginančias neįgalius vaikus. Susitikimai vyko Švenčionių rajono šveitimo pagalbos tarnyboje (Sodų g. 30, Švenčionyse) ir Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijoje (Upės g. 19, Pabradėje). Susitikimuose dalyvavo Konfederacijos atstovė Genovaitė Paliušienė, Švenčionių savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai – mero pavaduotoja Violeta Čepukova, Socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Jakštaitė-Rouda, Švenčionių seniūnijos seniūnė Ina Sinienė.

Susitikimų metu neįgalius vaikus auginantys tėvai pasakojo apie savo šeimų gyvenimą ir problemas, kylančias auginant neįgalius vaikus.

Tėvai kėlė sistemines problemas – informacijos stoka nuo pat pirmų žingsnių, gimus neįgaliam vaikui; šeimos užsisklendimas ir aplinkinių nepalaikantis požiūris, sveikatos priežiūros specialistų menka pagalba pagal šeimos gyvenamąją vietą ir tarpžinybinio bendradarbiavimo su kitomis institucijomis (socialinės paramos, švietimo ir kt.) stoka; specialistų – psichologo, logopedo, kineziterapeuto trūkumas; tėvų darbo nuvertinimas ir ženkliai mažesnė valstybės parama auginant neįgalų vaiką šeimoje lyginant su valstybės parama neįgalaus vaiko gyvenimui institucinėje globoje; daug metų nekintančios kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių (sauskelnių, įklotų) apimtys, kurios tenkina tik apie 1/3 poreikio tokioms priemonėms ir nelanksti šių priemonių skyrimo tvarka, atsižvelgiant tik į vaiko amžių; paslaugų, padedančių šeimai auginti neįgalų vaiką, trūkumas – tėvai pirmą kartą girdėjo apie kitose šalyse teikiamas asmeninio asistento, laikino atokvėpio tarnybų paslaugas, kurios mūsų šalyje tik išbandomos ir prieinamos mažam neįgaliųjų skaičiui.

Susitikimo metu dėl tėvų, auginančių neįgalius vaikus, iškeltų sisteminių sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos problemų sprendimo Konfederacija kreipsis į Sveikatos apsaugos ministeriją, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Valstybinę ligonių kasą.

Susitikimo Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyboje metu daugelis tėvų akcentavo, kad jų neįgalūs vaikai, integruoti į bendrojo ugdymo mokyklą, po pamokų (apie 14 val.) turi grįžti namo ir vienas iš tėvų negali dirbti. Iškilo aiškus poreikis neįgalių vaikų užimtumui po pamokų  nuo 14 val. iki 17-18 val.

Šią problemą galima spręsti dviem būdais – savivaldybei išspręsti neįgalių vaikų užimtumo organizavimą – teikiant dienos socialinės globos paslaugas arba atidarant vaikų dienos centrą. Manome, kad susitikimai su tėvais, auginančiais neįgalius vaikus, leidžia nustatyti, kokios realiai pagalbos ir paslaugų reikia šeimoms ir neįgaliems vaikams.

Jautrus Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir Švenčionių seniūnijos seniūnės požiūris į susitikimo metu neįgalius vaikus auginančių tėvų išsakytas problemas leis, kuo skubiau spręsti savivaldybės kompetencijai priklausančius klausimus, stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą tarp sveikatos priežiūros, socialinės paramos, švietimo įstaigų, seniūnijų ir organizuoti neįgaliems vaikams po pamokų užimtumą.

ifga6d14131

iyg4vd14132

regular_socmin

NVO vaikams konfederacija 2017 m. įgyvendina Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Read more

Deinstitucionalizacija

Pagrindines mintis apie vaiko globos sistemos pertvarką rasite rasite ČIA.

 

regular_socmin

NVO vaikams konfederacija 2017 m. įgyvendina Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Read more

Bendruomeninių paslaugų link: paslaugų prieinamumas neįgaliems vaikams bendruomenėje

Vykdant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą viena iš sričių, kuriai skyrėme dėmesį – vaikai, turintys negalią ir paslaugų prieinamumas bendruomenėse. Bendraudami su savivaldybėmis identifikuojame pagrindinius iššūkius šioje srityje ir parengėme informaciją, apie neįgalių vaikų padėtį Lietuvoje, kurią  rasite ČIA.

 

regular_socmin

NVO vaikams konfederacija 2017 m. įgyvendina Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Read more

Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų veiklos projektas

regular_socmin

Projektas: Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų veiklos projektas
Vykdymo laikotarpis: 
2017 m. rugsėjis – gruodis
Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. NVO vaikams konfederacija pradėjo vykdyti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų veiklos projektą. Pagrindinis šio projekto tikslas – kuo aktyviau dalyvauti formuojant valstybės politiką ir įgyvendinti pokyčius vaiko gerovės srityje.

Projekto rėmuose planuojamos veiklos:
– dalyvavimas 6-ių valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komisijų, komitetų, darbo grupių darbe – tai:
1. Nevyriausybinių organizacijų taryba (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
2. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas (LR Finansų ministerija)
3. Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
4. Institucinės globos pertvarkos stebėsenos darbo grupė (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
5. 2014-2020 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų komisija (LR Finansų ministerija)
6. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimams atnaujinti darbo grupė (LR Sveikatos apsaugos ministerija)
Taip pat, planuojama dalyvauti valstybinių institucijų (LR Prezidentūros, LR Seimo, ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų posėdžiuose, pasitarimuose, kitose darbo grupėse, padedant valstybei spręsti vaikų gerovės ir šeimos  problemas šalyje;

– teisės aktų, valstybės ir savivaldybių įgyvendinamos vaiko gerovės politikos analizė, siūlymų rengimas ir teikimas, kaip keisti, formuoti ir įgyvendinti vaiko gerovei naudingus valstybės politikos pokyčius;

– bendradarbiavimo plėtra pagal 5 pasirašytas sutartis su Akmenės raj., Anykščių raj., Švenčionių raj., Rokiškio raj., Širvintų raj. savivaldybėmis, pertvarkant vaikų socialinę globą ir plėtojant viešąsias bendruomenines paslaugas šeimai ir vaikams. Iki 2017 metų pabaigos planuojama, kad Konfederacija pasirašys bendradarbiavimo sutartis ir su naujomis savivaldybėmis – Šalčininkų raj. ir Šakių raj., taip pat bendradarbiaus su Marijampolės raj., Utenos, Pasvalio raj., Kupiškio raj., Kelmės raj. savivaldybėmis, siekiant pasirašyti bendradarbiavimo sutartis kitais metais;

– Švenčionių ir Širvintų raj. savivaldybėse bus atliktos analizės, kurių metu bus įvertinta vaiko teisių apsaugos padėtis, nustatytas bendruomenėje reikalingų paslaugų poreikis šeimai ir vaikams. Taip pat, bus teikiamos konsultacijos, kaip sistemiškai pertvarkyti vaikų socialinės globos sistemą, plėtoti bendruomenines paslaugas šeimai ir vaikams, įtraukti nevyriausybines organizacijas. Bus parengtas bendruomeninių paslaugų planas (įskaitant socialinių paslaugų planą), kuris bus pristatytas savivaldybių taryboms ir valstybės institucijoms, pateikti pasiūlymai dėl bendruomeninių paslaugų plėtros;

– specialūs mokymai, kurių metu bus tobulinama Konfederacijos narių kompetencija ir administraciniai gebėjimai, siekiant kuo efektyvesnės NVO įtraukties ir partnerystės, lygiaverčio bendradarbiavimo ir dalyvavimo viešųjų paslaugų teikime savivaldybėse.

Read more

Auk, žaisk ir kurk

Prekes zenklas

Projektas “Auk, žaisk ir kurk”

Nuo 2017 m. gruodžio mėn. NVO vaikams konfederacija pradeda įgyvendinti Lietuvos energijos paramos fondo finansuojamą projektą “Auk, žaisk ir kurk”. Projekto pagalba siekiama sudaryti sąlygas prasmingam vaikų ir jaunų žmonių užimtumui, kuris sukurs vaikų ugdymui(si) palankią aplinką, prisidės prie jų pozityviosios socializacijos ir socialinės atskirties mažinimo. Prasminga veikla, kurioje dalyvauja vaikai, turintys mažiau galimybių, taip pat prisideda ir prie visuomenės socialinės raidos – socialinių problemų mažinimo, busimų piliečių ugdymo.

Projekto tikslas – prisidėti prie vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimo. Orientuojamasi į dvi pagrindines tikslines grupes, t.y., vaikai, likę be tėvų globos ir vaikai, gyvenantys nepalankiomis socialinėmis sąlygomis.

Projektui skirta 50 000,00 Eur parama. Planuojama, kad per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, t.y. 2017 m. gruodžio 1 d. – 2017 m. gruodžio 31 d., projekto veiklose sudalyvaus ne mažiau 140 vaikų, 50 jų tėvų ir globėjų, 17 specialistų, dirbančių su vaikais. Bus organizuota 240 užimtumo užsiėmimų vaikams, 1 nacionalinė vasaros stovykla, parengta metodinė medžiaga darbui su vaikais.

Pagrindinės projekto veiklos:
1. vaikų užimtumas – užsiėmimai vaikams, kurie prisidės prie vaikų pozityviosios socializacijos, ugdymo (meninio, sportinio, prevencinio, sveikatinimo, psichosocialinio pobūdžio užsiėmimai)
2. mokymai specialistams, dirbantiems su vaikais ir šeimomis
3. metodinės medžiagos parengimas, su rekomendacijomis dėl darbo su vaikais
4. nacionalinė vasaros stovykla.

Projektą numatoma įgyvendinti Vilniaus m. savivaldybėje, Širvintų raj. savivaldybėje, Kauno m. savivaldybėje, Trakų raj. savivaldybėje, Švenčionių raj. savivaldybėje.

____________________________________________________________________________________________________________

Projekto eiga ir rezultatai

2017 m. gruodžio 14-15 d. įvyko pirmoji projekto veikla – mokymai specialistams, dirbantiems su sudėtingo, delinkventinio elgesio vaikais. Viso, mokymuose dalyvavo 17 specialistų. Mokymų metu buvo analizuojamos vaikų nepriimtino elgesio priežastys, pagalbos vaikams būdai, specialistai turėjo galimybes išmokti naujų darbo su vaikais metodų.

rsz_fb1

rsz_fb2

Liepos mėnesį projekto dėka organizavome dienos stovyklas vaikams – jų metu vaikai turėjo galimybę užsiimti įdomia veikla, atlikti įvairias aktyvias ir kūrybines užduotis, ir prasmingai džiaugtis vasara. Taip pat, nuolat projekto metu organizuojame vaikams meninius, socialinių įgūdžių ugdymo, savęs pažinimo, kt. užsiėmimus. Džiaugiamės, kad prie mūsų veiklos prisidėjo ir Vilniaus miesto sporto centras. Centro patalpose vedame užsiėmimus vaikams tarp treniruočių – taip jie turi galimybę aktyviai ir įdomiai praleisti laisvalaikį. Jei norėtumėte tokių užsiėmimų vaikams ir Jūsų organizacijoje, kviečiame kreiptis el. p. nvovaikamskonfederacija11@gmail.com. Vis dar turime galimybių prisidėti ir prie Jūsų vaikų laisvalaikio organizavimo!

BeFunky-collage-1024x320

O rugpjūčio mėnesį vaikus ir jų tėvus bei globėjus pakvietėme į vasaros poilsio stovyklą, kurioje visų dalyvių laukė smagūs užsiėmimai, renginiai, mokymai – ir visa tai, gražios gamtos, saulės spindulių ir šypsenų apsuptyje! Stovykloje vaikai ir jų šeimos praleido 5 dienas, ir parsivežė daug gerų emocijų bei atsiminimų.

Stovykla (13) Stovykla (18) Stovykla (29)

Projekto partneris labdaros ir paramos fondas “Žiburio fondas” parengė metodinę medžiagą, kurioje galima rasti 34 grupinių užsiėmimų, skirtų darbui su vaikais, aprašymus. Užsiėmimai yra skirti ugdyti vaikų bendravimo įgūdžius, kritinį mąstymą, pagarbą sau ir kitiems, mokyti juos pažinti ir tinkamai reikšti savo jausmus, kt. Didžioji dalis užsiėmimų nereikalauja ypatingų priemonių – buvo stengiamasi parinkti tokius užsiėmimus, kuriems reikia tik kelių paprastų priemonių, tokių kaip pavyzdžiui, balto popieriaus lapai, pieštukai, kamuoliukas. Metodinę medžiagą galima rasti ČIA.

Nuo pat projekto pradžios iki projekto pabaigos, buvo organizuojami užsiėmimai vaikams – vaikų dienos centruose, globos institucijose, Žiburio Fondo patalpose, Vilniaus miesto sporto mokykloje. Užsiėmimai buvo skirti organizuoti prevencinę, meninę, sportinę veiklą, ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, užtikrinti įdomų ir prasmingą laisvalaikį. Viso, organizuota daugiau nei 100 užsiėmimų, kuriuose dalyvavo daugiau nei 230 vaikų.

Read more

Tęstinė valstybės parama skėtinėms organizacijoms

regular_socminLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija tęsia paramą skėtinėms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios veikia tinklo principu – į bendrą veiklą jungia kitas nevyriausybines organizacijas ir atstovauja šių organizacijų interesams. Tokia parama skiriama jau kelerius metus, pagal Ministerijos kuruojamą programą “Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, atrankos konkursas“. NVO vaikams konfederacijai finansavimas pagal nurodytą programą skirtas 2016-2018 metams, projektui „Nevyriausybinių organizacijų skėtinė veikla – tvarios visuomenės kūrimo link“.

Projekto tikslas – užtikrinti švietėjišką ir atstovaujamąją veiklą vaiko gerovės srityje, stiprinant tinklaveiką skėtinės organizacijos pagrindu.

Šiuo metu NVO vaikams konfederacija turi jau 86 narius – vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu vaikams ir su vaikais dirbančias organizacijas.

Nevyriausybinės organizacijos padeda kurti dialogą tarp valstybės ir jos piliečių, aktyvinti visuomenės narių dalyvavimą valstybės valdyme, jos ženkliai prisideda prie socialinių, kultūrinių, ekonominių ir kitų problemų sprendimo. Todėl nevyriausybinės organizacijos yra laikomos vienu iš svarbiausių demokratijos bei laisvos ir atviros visuomenės bruožų. Tuo pačiu, tai, kiek tinkamai ir sėkmingai nevyriausybinės organizacijos gebės atstovauti visuomenės ir atskirų jos grupių interesams, priklauso ir nuo pačių organizacijų kompetencijų bei resursų. Todėl nuolatinis nevyriausybinių organizacijų stiprinimas ir jų palaikymas yra vienas iš didžiausių prioritetų, norint užtikrinti šių organizacijų sėkmingą veiklą ir jų nenutrūkstamą indėlį į visuomenės raidą.

Siekiant šio tikslo ir tęsiant projektą 2017 m., planuojama organizuoti tiek advokacinę veiklą vaiko gerovės srityje, tiek renginius, kurie prisidėtų prie nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimo. Vasario-kovo mėn. planuojami vidiniai mokymai, kurių metu bus stiprinami nevyriausybinių organizacijų atstovų įgūdžiai strateginio valdymo, metinio planavimo, komunikacijos srityje. Birželį, Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga, planuojamas jau tradiciniu tapęs „Vaikų žvaigždyno“ renginys – jo metu įteikiami apdovanojimai vaikų draugams, t.y., įvairiose srityse dirbantiems asmenims, savo darbu prisidėjusiems prie geresnių sąlygų vaikams kūrimo. O rugsėjį laukia dar vienas tradicinis renginys – nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų forumas, kurio metu kartu nagrinėjamos aktualios problemos vaiko gerovės srityje. Šiais metais forumą planuojama skirti vaikų ir jaunų žmonių priklausomybių nuo alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų temai bei šioje srityje prieinamos pagalbos ir paslaugų aptarimui.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo eigą galite rasti mūsų svetainėje ČIA arba sekti naujienas mūsų profilyje socialiniame tinkle Facebook. O jei susidomėjote bendradarbiavimo ar narystės NVO vaikams konfederacijoje galimybe, visada kviečiame kreiptis el. p. elena.urboniene11@gmail.com arba tel. +370 682 57 357.

Read more