info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

Tarptautinę vaikų gynimo dieną bus pagerbti geriausi vaikų draugai

 

Artėjant birželio 1-ajai – Tarptautinei vaikų gynimo dienai – nevyriausybinės organizacijos 13 metus iš eilės pagerbia atsakingai ir nuoširdžiai dėl vaikų dirbančius asmenis. Nevyriausybinė organizacija „NVO vaikams konfederacija“ yra įsteigusi „Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimus, jie įteikiami per kasmetinę organizacijos šventę „Vaikų žvaigždynas“. Šiemet apdovanojimais bus pagerbti Europos Parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė, Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėja Ramunė Guobaitė-Kirslienė, „UNICEF Lietuvos“ vykdomoji direktorė Jovita Majauskaitė-Staniūlienė, projekto „Vaikų svajonės“ vienas iš iniciatorių Julius Gregorauskas, Vaiko raidos centro vadovė dr. Jovita Petrulytė.

 

„Birželio 1-oji – vasaros pirmoji diena, ji asocijuojasi su saule, džiaugsmu, nerūpestingumu, su visais tais dalykais, kurie ir turėtų priminti vaikystę. Būtent šią dieną švenčiame Vaikų gynimo dieną ir kartu norime pasidžiaugti ir tais suaugusiaisiais, kurie daugelį metų yra šalia vaikų, dirbdami su jais ir dėl jų. Kiekvienais metais yra sunku nuspręsti, kas gi taps geriausiu vaikų draugu, o tai parodo, kiek daug yra nuostabių žmonių, kurie stengiasi keisti vaikų gyvenimą mūsų šalyje“, – pasakojo „NVO vaikams konfederacijos“ atstovai. Kasmet „Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimai skiriami įvairių specialybių, įvairiose srityse dirbantiems asmenims, savo darbu kuriantiems gražesnę visuomenę vaikams – tai ir rašytojai, ir mokytojai, ir politikai, ir gydytojai, ir verslo atstovai, ir mokslininkai.

 

2018 metais „Geriausio vaiko draugo“ apdovanojimų šventė rengiama Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Po apdovanojimų čia vaikų laukia įvairios pramogos – edukacinės veiklos, lietuviško ilgametražio animacinio filmo „Auksinis žirgas“ (autoriai Valentas Aškinis ir Reinis Kalnaellis) peržiūra, svajonių piešimas, vaišės.

Taip pat ši šventė – tai diena, skirta priminti apie būtinybę kurti pasaulį, kuris gerbia vaikus ir jų socialines, ekonomines, politines ir pilietines teises.

 

Asociacija „NVO vaikams konfederacija“ – tai didžiausia skėtinė nevyriausybinė organizacija Lietuvoje, vienijanti beveik 70 vietinių, nacionalinių ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vaikais ir dėl vaikų. NVO vaikams konfederacija savo veiklą vykdo nuo 2005 metų.

 

Pagrindinis konfederacijos tikslas – stebėti Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje ir teikti pasiūlymus dėl vaiko teisių šalyje įgyvendinimo ir apsaugos gerinimo. Konfederacija rengia alternatyvias ataskaitas Jungtinėms Tautoms dėl vaikų situacijos šalyje, teikia pasiūlymus valstybei vaiko gerovės klausimais, taip pat atstovauja vienijamų organizacijų interesams, rengia ir įgyvendina projektus, kurių tikslas – užtikrinti įvairiapusę vaikų gerovę.

 

NVOvaikamskonfederacija_logo220        Lietuvos_nacionalinės_Martyno_Mažvydo_bibliotekos_logotipas        LRSADM

Read more

NVO vaikams konfederacija įgyvendina socialinės integracijos paslaugų teikimo projektą

Nuo 2018-04-05 d. NVO vaikams konfederacija įgyvendina projektą „Žmonių su negalia integracijos į darbo rinką skatinimas Vilniaus apskrityje“, projekto kodas Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-02-0050, pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“.

Projektui įgyvendinti buvo skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto vertė – 173.552,19 Eur.

Skirta paramos lėšų – 144.389,79 Eur.

Projekto trukmė – 36 mėnesiai.

Projektas yra tiesiogiai orientuotas į žmonių su negalia socialinės atskirties mažinimą ir jų galimybių integruotis į darbo rinką sukūrimą. Projektas įgyvendinamas Vilniaus apskrities penkiose savivaldybėse (Vilniaus, Elektrėnų, Širvintų, Švenčionių ir Trakų savivaldybėse). Projekte numatytu veiklų kompleksu – psichologiniu konsultavimu, profesiniu mokymu ir įsidarbinimo konsultavimu, siekiama padidinti žmonių su negalia galimybes integruotis į darbo rinką, įtraukti tokius asmenis į nuolatinę bendraminčių bendruomenę, kur jie jaučiasi palaikomi ir skatinami. Numatoma, kad bendras dalyvių skaičius – 265 asmenys gyvenantys Vilniaus apskrityje.

 

Logo ESFA

Read more

Projektas “Žmonių su negalia integracijos į darbo rinką skatinimas Vilniaus apskrityje”

Pradėjome vykdyti projektą Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0050 “Žmonių su negalia integracijos į darbo rinką skatinimas Vilniaus apskrityje”

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia       2018-04-05

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga       2021-04-03

 

 

NVOvaikamskonfederacija_logo                  Logo ESFA

Read more

Projektas „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vykdydamas  Europos Sąjungos fondo lėšomis finansuojamą projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, parengė vaizdinę medžiagą – vaizdo klipą psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų viešinimui.

Šio vaizdo klipo tikslas – didinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo problemų, priklausomybės ligas turinčių asmenų, jų artimųjų ar kitų suinteresuotų asmenų informuotumą apie reabilitacijos metu teikiamas paslaugas bei pagalbą, esant poreikiui, skatinti juos kreiptis pagalbos į licencijuotas reabilitacijos bendruomenes.

Read more

Mokymai įgyvendinant nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą 2017 metais

Įgyvendinant Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą 2017 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais buvo organizuoti 5 specializuoti mokymai nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų atstovams, pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą ir plėtojant viešųjų paslaugų teikimą vaiko gerovės srityje.

Visą straipsnį rasite ČIA.

regular_socmin

NVO vaikams konfederacija 2017 m. įgyvendina Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Read more

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Molėtų rajono savivaldybe

2017 m. gruodžio 18 d. Molėtų rajono savivaldybėje, Molėtų rajono meras Stasys Žvinys ir NVO vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė pasirašė Bendradarbiavimo sutartį. Šios sutarties pasirašymui pritarė ir Molėtų rajono taryba. Sutarties tikslas – NVO vaikams konfederacijos siekis stiprinti bendradarbiavimą su savivaldybėmis vaiko gerovės srityje ir įtraukti NVO į savivaldybių sprendimų priėmimą pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą ir plėtojant viešųjų paslaugų, skirtų vaiko gerovei užtikrinti, užtikrinant jų įvairovę bendruomenėse. Kaip sakė E. Urbonienė, NVO vaikams konfederacija, siekdama, kad savivaldybėse vyktų sisteminiai pokyčiai, jau yra pasirašiusi sutartis su septyniomis savivaldybėmis pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą ir plėtojant bendruomenines paslaugas. E. Urbonienė, atvykusi su kolege Genovaite Paliušiene, rajono savivaldybės vadovams, specialistams išsamiai pristatė konfederacijos tikslus bei priemones. Dalykinio susitikimo pradžioje E. Urbonienė kalbėjo, kad į Molėtus vyksta su džiaugsmu, nes apie šios savivaldybės veiklą vaiko gerovės srityje daug žinoma. Viešnios įvertino tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorės Rasos Karūžaitės ir policijos pareigūnės Neringos Purlienės veiklas ir iniciatyvas.

„Svarbu, kad savivaldybė taptų partneriu, o mūsų  vienas iš tikslų, kad vaikai, šeimos paslaugas gautų ten, kur gyvena, nes dėl demografinės padėties, susisiekimo problemos ne visi gali atvykti į savivaldybių centrus. Mes galėtume padėti rengti ir vykdyti bendrus projektus, kuriems finansavimas skiriamas ir iš valstybės biudžeto, naudojant ES struktūrinių investicijų bei Norvegijos finansinių mechanizmų galimybes. Tačiau svarbiausias mūsų veiklos tikslas būtų identifikuoti problemas ir išsiaiškinti, kokių paslaugų reikia gyventojams“, – kalbėjo E. Urbonienė.

Vėliau sambūryje diskutuota apie vaikų socialinės globos pertvarką, užsiminta, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. iš esmės pasikeis Vaiko gerovės sistema, šiam pokyčiui reikia ruoštis visiems kartu. Meras Stasys Žvinys nuogąstavo, ar neatsitiks taip, kad Vaiko teisių apsaugos skyriai (VTAS), tapę pavaldūs regionams, neatsidurs tik stebėtojų vaidmenyje. Anot mero, stebina tai, kad tarsi norima VTAS atribuoti nuo savivaldybės, nors, kaip praktika rodo, rezultatus duoda komandinis darbas…

E. Urbonienė, pasveikinusi Molėtų rajono savivaldybę, sutikusią bendradarbiauti su NVO vaikams konfederacija, užsiminė, kad vasario mėnesį konfederacija planuoja pristatyti šiuo metu ruošiamą pilotinį projektą dėl bendruomeninių paslaugų teikimo plano Švenčionių ir Širvintų rajonų savivaldybių teritorijose. „Mes dirbame tik su tomis savivaldybėmis, kurioms mūsų žinių ir gebėjimų reikia“, – pabrėžė G. Paliušienė, pastebėjusi, kad šalyje jau bręsta būtinybė sistemiškai pertvarkyti socialinę sritį, nes jos 80 proc. biudžeto yra išmokos, o tik 20 proc. lėšų skiriama paslaugoms gauti, juolab, kad išmokų didinimas problemų neišsprendžia. „Iš tiesų NVO yra jėga, tik, deja, ne visada žinomos galimybės, o vienas iš mūsų tikslų yra parodyti, ką gali NVO, mes pasirengę žmones mokyti, šviesti, parodyti galimybes, išnaudoti esamą potencialą, pavyzdžiui, be darbo likusius pedagogus ir kt. tai yra, jų žinias, jų patirtį galima panaudoti teikiant paslaugas žmonėms“, – sakė NVO vaikams konfederacijos atstovės, pasidžiaugusios Molėtų rajono vadovų požiūriu į socialinę sritį, problemų žinojimą bei jų sprendimų būdus.

NVO vaikams konfederacija (toliau – konfederacija) buvo įsteigta 2005 metais. Šiuo metu konfederacija jungia daugiau nei 80 nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vaikais ir vaikų labui. Taip pat nuolat stebi ir kaupia informaciją apie valstybės vykdomas vaikų labui skirtas programas ir vaikų teisių užtikrinimą, rengia JT komentarą „Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje“. Konfederacijos nariai vykdo stebėseną ir konvencijos įgyvendinimo visuomeninę priežiūrą. Pagrindinis konfederacijos veiklos tikslas – kovoti už fundamentalių vaiko teisių įgyvendinimą Lietuvoje.

unnamed

Molėtų rajono meras Stasys Žvinys ir Nevyriausybinių organizacijų (NVO) vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė pasirašė ketinimų protokolą bendradarbiavimo srityje.

DSC_0002

 

DSC_0019

 

 

 

 

regular_socmin

NVO vaikams konfederacija 2017 m. įgyvendina Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

 

 

 

 

Read more

Bendradarbiavimas su savivaldybėmis ir susitikimas su neįgalius vaikus auginančiais tėvais

NVO vaikams konfederacija (toliau – Konfederacija) nuo 2005 metų dirba vaiko gerovės srityje, kaupia žinias, nagrinėja kitų šalių patirtį bei skatina valstybės ir savivaldybių institucijas daryti sisteminius vaikų gerovės politikos pokyčius, kurie užtikrintų vaikų teisę gyventi šeimoje ir gauti reikalingas paslaugas bendruomenėje.

Konfederacija vykdo Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos įgyvendinimo  stebėseną ir rašo komentarus Jungtinėms Tautoms, sprendžia vaikų socialinės globos, gyvenimo šeimoje, deinstitucionalizacijos, sveikatinimo, skurdo mažinimo, dienos centrų, kovos su smurtu prieš vaikus, bendruomeninių paslaugų plėtros šeimai ir vaikams, neįgalių vaikų įtraukties į visuomenę klausimus.

Šiuo metu Konfederacija vienija virš 70 nevyriausybinių organizacijų, iš kurių 3 skėtines organizacijas (su 150 filialų ar padalinių), dirbančias vaiko gerovės srityje ir vaikų naudai visose apskrityse Lietuvoje.

Konfederacija siekia stiprinti bendradarbiavimą su savivaldybėmis vaiko gerovės srityje ir įtraukti NVO į savivaldybių sprendimų priėmimą pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą ir plėtojant viešųjų paslaugų, skirtų vaiko gerovei užtikrinti, teikimą ir jų apimtis bei įvairovę bendruomenėse. Konfederacija, siekdama, kad savivaldybėse vyktų sisteminiai pokyčiai vaiko teisių apsaugos srityje, 2015 m. į projektą, finansuojamą iš Norvegų finansinių mechanizmų, įtraukė 10 savivaldybių socialinės paramos, vaiko teisių apsaugos, NVO atstovus ir supažindino juos su Norvegijos patirtimi vaiko gerovės srityje. Tai paskatino 9 savivaldybes (Akmenės, Anykščių, Kalvarijos, Molėtų, Rokiškio, Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Utenos) pasirašyti bendradarbiavimo sutartis su Konfederacija, pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą ir plėtojant bendruomenines paslaugas. Konfederacija siekia padėti savivaldybėms užtikrinti vaikių teises ir konsultuoja savivaldybę dėl viešųjų paslaugų, reikalingų vaikų gyvenimui šeimoje ir dalyvavimui bendruomenės gyvenime, poreikių nustatymo ir tenkinimo.

Konfederacija, bendradarbiaudama su savivaldybėmis, analizuoja demografinę ir socialinę padėtį savivaldybėse, konsultuoja, kaip sistemiškai pertvarkyti vaikų socialinės globos sistemą, plėtoti bendruomenines paslaugas šeimai ir vaikams, įtraukti nevyriausybines organizacijas, siekia išsiaiškinti bendruomeninių paslaugų poreikį ir konsultuoja, kaip užtikrinti vaikų teisę gyventi šeimoje ir gauti reikalingas paslaugas bendruomenėje.

Susitikimai. Konfederacija yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Švenčionių savivaldybe dėl vaikų socialinės globos sistemos pertvarkos ir bendruomeninių paslaugų plėtros.

2017 m. gruodžio 5 d. Konfederacija pakvietė į 2 susitikimus Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančias šeimas, auginančias neįgalius vaikus. Susitikimai vyko Švenčionių rajono šveitimo pagalbos tarnyboje (Sodų g. 30, Švenčionyse) ir Švenčionių rajono Pabradės „Ryto“ gimnazijoje (Upės g. 19, Pabradėje). Susitikimuose dalyvavo Konfederacijos atstovė Genovaitė Paliušienė, Švenčionių savivaldybės administracijos atsakingi darbuotojai – mero pavaduotoja Violeta Čepukova, Socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Jakštaitė-Rouda, Švenčionių seniūnijos seniūnė Ina Sinienė.

Susitikimų metu neįgalius vaikus auginantys tėvai pasakojo apie savo šeimų gyvenimą ir problemas, kylančias auginant neįgalius vaikus.

Tėvai kėlė sistemines problemas – informacijos stoka nuo pat pirmų žingsnių, gimus neįgaliam vaikui; šeimos užsisklendimas ir aplinkinių nepalaikantis požiūris, sveikatos priežiūros specialistų menka pagalba pagal šeimos gyvenamąją vietą ir tarpžinybinio bendradarbiavimo su kitomis institucijomis (socialinės paramos, švietimo ir kt.) stoka; specialistų – psichologo, logopedo, kineziterapeuto trūkumas; tėvų darbo nuvertinimas ir ženkliai mažesnė valstybės parama auginant neįgalų vaiką šeimoje lyginant su valstybės parama neįgalaus vaiko gyvenimui institucinėje globoje; daug metų nekintančios kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių (sauskelnių, įklotų) apimtys, kurios tenkina tik apie 1/3 poreikio tokioms priemonėms ir nelanksti šių priemonių skyrimo tvarka, atsižvelgiant tik į vaiko amžių; paslaugų, padedančių šeimai auginti neįgalų vaiką, trūkumas – tėvai pirmą kartą girdėjo apie kitose šalyse teikiamas asmeninio asistento, laikino atokvėpio tarnybų paslaugas, kurios mūsų šalyje tik išbandomos ir prieinamos mažam neįgaliųjų skaičiui.

Susitikimo metu dėl tėvų, auginančių neįgalius vaikus, iškeltų sisteminių sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos problemų sprendimo Konfederacija kreipsis į Sveikatos apsaugos ministeriją, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Valstybinę ligonių kasą.

Susitikimo Švenčionių rajono švietimo pagalbos tarnyboje metu daugelis tėvų akcentavo, kad jų neįgalūs vaikai, integruoti į bendrojo ugdymo mokyklą, po pamokų (apie 14 val.) turi grįžti namo ir vienas iš tėvų negali dirbti. Iškilo aiškus poreikis neįgalių vaikų užimtumui po pamokų  nuo 14 val. iki 17-18 val.

Šią problemą galima spręsti dviem būdais – savivaldybei išspręsti neįgalių vaikų užimtumo organizavimą – teikiant dienos socialinės globos paslaugas arba atidarant vaikų dienos centrą. Manome, kad susitikimai su tėvais, auginančiais neįgalius vaikus, leidžia nustatyti, kokios realiai pagalbos ir paslaugų reikia šeimoms ir neįgaliems vaikams.

Jautrus Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir Švenčionių seniūnijos seniūnės požiūris į susitikimo metu neįgalius vaikus auginančių tėvų išsakytas problemas leis, kuo skubiau spręsti savivaldybės kompetencijai priklausančius klausimus, stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą tarp sveikatos priežiūros, socialinės paramos, švietimo įstaigų, seniūnijų ir organizuoti neįgaliems vaikams po pamokų užimtumą.

ifga6d14131

iyg4vd14132

regular_socmin

NVO vaikams konfederacija 2017 m. įgyvendina Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Read more

Deinstitucionalizacija

Pagrindines mintis apie vaiko globos sistemos pertvarką rasite rasite ČIA.

 

regular_socmin

NVO vaikams konfederacija 2017 m. įgyvendina Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Read more

Bendruomeninių paslaugų link: paslaugų prieinamumas neįgaliems vaikams bendruomenėje

Vykdant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą viena iš sričių, kuriai skyrėme dėmesį – vaikai, turintys negalią ir paslaugų prieinamumas bendruomenėse. Bendraudami su savivaldybėmis identifikuojame pagrindinius iššūkius šioje srityje ir parengėme informaciją, apie neįgalių vaikų padėtį Lietuvoje, kurią  rasite ČIA.

 

regular_socmin

NVO vaikams konfederacija 2017 m. įgyvendina Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Read more

Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų veiklos projektas

regular_socmin

Projektas: Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų veiklos projektas
Vykdymo laikotarpis: 
2017 m. rugsėjis – gruodis
Finansavimo šaltinis: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

 

Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. NVO vaikams konfederacija pradėjo vykdyti valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų veiklos projektą. Pagrindinis šio projekto tikslas – kuo aktyviau dalyvauti formuojant valstybės politiką ir įgyvendinti pokyčius vaiko gerovės srityje.

Projekto rėmuose planuojamos veiklos:
– dalyvavimas 6-ių valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komisijų, komitetų, darbo grupių darbe – tai:
1. Nevyriausybinių organizacijų taryba (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
2. 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetas (LR Finansų ministerija)
3. Tarpžinybinė vaiko gerovės taryba (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
4. Institucinės globos pertvarkos stebėsenos darbo grupė (LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)
5. 2014-2020 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų komisija (LR Finansų ministerija)
6. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimams atnaujinti darbo grupė (LR Sveikatos apsaugos ministerija)
Taip pat, planuojama dalyvauti valstybinių institucijų (LR Prezidentūros, LR Seimo, ministerijų ir joms pavaldžių įstaigų posėdžiuose, pasitarimuose, kitose darbo grupėse, padedant valstybei spręsti vaikų gerovės ir šeimos  problemas šalyje;

– teisės aktų, valstybės ir savivaldybių įgyvendinamos vaiko gerovės politikos analizė, siūlymų rengimas ir teikimas, kaip keisti, formuoti ir įgyvendinti vaiko gerovei naudingus valstybės politikos pokyčius;

– bendradarbiavimo plėtra pagal 5 pasirašytas sutartis su Akmenės raj., Anykščių raj., Švenčionių raj., Rokiškio raj., Širvintų raj. savivaldybėmis, pertvarkant vaikų socialinę globą ir plėtojant viešąsias bendruomenines paslaugas šeimai ir vaikams. Iki 2017 metų pabaigos planuojama, kad Konfederacija pasirašys bendradarbiavimo sutartis ir su naujomis savivaldybėmis – Šalčininkų raj. ir Šakių raj., taip pat bendradarbiaus su Marijampolės raj., Utenos, Pasvalio raj., Kupiškio raj., Kelmės raj. savivaldybėmis, siekiant pasirašyti bendradarbiavimo sutartis kitais metais;

– Švenčionių ir Širvintų raj. savivaldybėse bus atliktos analizės, kurių metu bus įvertinta vaiko teisių apsaugos padėtis, nustatytas bendruomenėje reikalingų paslaugų poreikis šeimai ir vaikams. Taip pat, bus teikiamos konsultacijos, kaip sistemiškai pertvarkyti vaikų socialinės globos sistemą, plėtoti bendruomenines paslaugas šeimai ir vaikams, įtraukti nevyriausybines organizacijas. Bus parengtas bendruomeninių paslaugų planas (įskaitant socialinių paslaugų planą), kuris bus pristatytas savivaldybių taryboms ir valstybės institucijoms, pateikti pasiūlymai dėl bendruomeninių paslaugų plėtros;

– specialūs mokymai, kurių metu bus tobulinama Konfederacijos narių kompetencija ir administraciniai gebėjimai, siekiant kuo efektyvesnės NVO įtraukties ir partnerystės, lygiaverčio bendradarbiavimo ir dalyvavimo viešųjų paslaugų teikime savivaldybėse.

Read more