info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

ĮTEISINTAS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ AKREDITAVIMAS

Informuojame, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo Nr. X-493 2, 8, 13, 15, 16, 17, 191, 20, 30, 34, 36 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 192, 251, 252 straipsniais įstatymui, įteisintas socialinės priežiūros paslaugų akreditavimas.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. bus teikiama tik akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra, todėl Socialinių paslaugų katalogas buvo papildytas vaikų dienos socialinės priežiūros paslauga.

Įstaigos, pageidaujančios teikti vaikų dienos socialinę priežiūrą ir gauti finansavimą, Trakų rajono savivaldybės administracijai per šių metų spalio–lapkričio mėnesius turės pateikti prašymą bei dokumentus, nurodytus Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos apraše, patvirtintame Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622.

Kitos socialinės priežiūros paslaugos bus pradėtos akredituoti nuo 2021 m. sausio 1 d., o teikti – nuo 2022 m. sausio 1 d.

Susipažinti su teisės aktais galite:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5903a770bada11eab9d9cd0c85e0b745

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0754a1f0c2a911ea9815f635b9c0dcef

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/asr

1-vaikai