info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

NVO vaikams konfederacijos Visuotinis nariu susirinkimas

Informacija NVO vaikams konfederacijos  nariams, kad  NVO vaikams konfederacijos  Valdybos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu šaukiamas NVO vaikams konfederacijos Visuotinis narių susirinkimas.

Dėl paskelbto šalyje karantino ir  NVO vaikams konfederacijos narių gausos bei skirtingų techninių galimybių  vykdyti  Visuotinį narių susirinkimą naudojantis  informacinėmis technologijomis, Visuotinis narių susirinkimas vyks raštu iki 2020-06-10 d. 17 val.

NVO vaikams konfederacijos Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas.
  2. 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Pridedama:

– Pranešimas dėl visuotinio narių susirinkimo šaukimo;

– 2019 m. veiklos ataskaita;

– 2019 m.  finansinių ataskaitų rinkinys;

– Balsavimo biuletenis, kurį užpildytą ir pasirašytą prašome atsiųsti iki 2020 m. birželio 10 d. 17 val. el. paštu nvovaikamskonfederacija11@gmail.com.

Maloniai prašome patvirtinti laiško gavimą el. paštu nvovaikamskonfederacija11@gmail.com.

Kilus klausimų  maloniai prašome kreiptis į NVO vaikams konfederacijos direktorę Eleną Urbonienę, tel. +370 682 57 357

2019_finansai(NVO)

2019_veiklos ataskaita(NVO)

Balsavimo biuletenis_2020-06-10

Pranesimas_konfederacijos nariams_del_VNS_2020-06-10