info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

Asociacijos “NVO vaikams konfederacijos” visuotins narių susirinkimas

2019 metų gegužės 9 dieną vykusiame Asociacijos “NVO vaikams konfederacijos” visuotiniam narių susirinkime nariai aptarė praėjusius 2018 metus ir diskutavo aktualiomis temomis.

NVO vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė nariams pateikė išsamią 2018 metų ataskaitą. Nariai diskutavo apie 2019 metų planus, galimybes, aptarė svarbius klausimus ir kaip galėtume tapti dar stipresne organizacija!

Susirinkimo metu pranešimą „Vaikų dienos centrų finansavimo modelio pokyčiai“ skaitė Daina Urbonaitienė, LR socialinės apaugos ir darbo ministerijos, vyriausioji patarėja bendradarbiavimo klausimais.

Labai dėkojame Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai už galimybę renginį organizuoti Ministerijos patalpose.