info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Molėtų rajono savivaldybe

2017 m. gruodžio 18 d. Molėtų rajono savivaldybėje, Molėtų rajono meras Stasys Žvinys ir NVO vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė pasirašė Bendradarbiavimo sutartį. Šios sutarties pasirašymui pritarė ir Molėtų rajono taryba. Sutarties tikslas – NVO vaikams konfederacijos siekis stiprinti bendradarbiavimą su savivaldybėmis vaiko gerovės srityje ir įtraukti NVO į savivaldybių sprendimų priėmimą pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą ir plėtojant viešųjų paslaugų, skirtų vaiko gerovei užtikrinti, užtikrinant jų įvairovę bendruomenėse. Kaip sakė E. Urbonienė, NVO vaikams konfederacija, siekdama, kad savivaldybėse vyktų sisteminiai pokyčiai, jau yra pasirašiusi sutartis su septyniomis savivaldybėmis pertvarkant vaikų socialinės globos sistemą ir plėtojant bendruomenines paslaugas. E. Urbonienė, atvykusi su kolege Genovaite Paliušiene, rajono savivaldybės vadovams, specialistams išsamiai pristatė konfederacijos tikslus bei priemones. Dalykinio susitikimo pradžioje E. Urbonienė kalbėjo, kad į Molėtus vyksta su džiaugsmu, nes apie šios savivaldybės veiklą vaiko gerovės srityje daug žinoma. Viešnios įvertino tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorės Rasos Karūžaitės ir policijos pareigūnės Neringos Purlienės veiklas ir iniciatyvas.

„Svarbu, kad savivaldybė taptų partneriu, o mūsų  vienas iš tikslų, kad vaikai, šeimos paslaugas gautų ten, kur gyvena, nes dėl demografinės padėties, susisiekimo problemos ne visi gali atvykti į savivaldybių centrus. Mes galėtume padėti rengti ir vykdyti bendrus projektus, kuriems finansavimas skiriamas ir iš valstybės biudžeto, naudojant ES struktūrinių investicijų bei Norvegijos finansinių mechanizmų galimybes. Tačiau svarbiausias mūsų veiklos tikslas būtų identifikuoti problemas ir išsiaiškinti, kokių paslaugų reikia gyventojams“, – kalbėjo E. Urbonienė.

Vėliau sambūryje diskutuota apie vaikų socialinės globos pertvarką, užsiminta, kad nuo 2018 m. liepos 1 d. iš esmės pasikeis Vaiko gerovės sistema, šiam pokyčiui reikia ruoštis visiems kartu. Meras Stasys Žvinys nuogąstavo, ar neatsitiks taip, kad Vaiko teisių apsaugos skyriai (VTAS), tapę pavaldūs regionams, neatsidurs tik stebėtojų vaidmenyje. Anot mero, stebina tai, kad tarsi norima VTAS atribuoti nuo savivaldybės, nors, kaip praktika rodo, rezultatus duoda komandinis darbas…

E. Urbonienė, pasveikinusi Molėtų rajono savivaldybę, sutikusią bendradarbiauti su NVO vaikams konfederacija, užsiminė, kad vasario mėnesį konfederacija planuoja pristatyti šiuo metu ruošiamą pilotinį projektą dėl bendruomeninių paslaugų teikimo plano Švenčionių ir Širvintų rajonų savivaldybių teritorijose. „Mes dirbame tik su tomis savivaldybėmis, kurioms mūsų žinių ir gebėjimų reikia“, – pabrėžė G. Paliušienė, pastebėjusi, kad šalyje jau bręsta būtinybė sistemiškai pertvarkyti socialinę sritį, nes jos 80 proc. biudžeto yra išmokos, o tik 20 proc. lėšų skiriama paslaugoms gauti, juolab, kad išmokų didinimas problemų neišsprendžia. „Iš tiesų NVO yra jėga, tik, deja, ne visada žinomos galimybės, o vienas iš mūsų tikslų yra parodyti, ką gali NVO, mes pasirengę žmones mokyti, šviesti, parodyti galimybes, išnaudoti esamą potencialą, pavyzdžiui, be darbo likusius pedagogus ir kt. tai yra, jų žinias, jų patirtį galima panaudoti teikiant paslaugas žmonėms“, – sakė NVO vaikams konfederacijos atstovės, pasidžiaugusios Molėtų rajono vadovų požiūriu į socialinę sritį, problemų žinojimą bei jų sprendimų būdus.

NVO vaikams konfederacija (toliau – konfederacija) buvo įsteigta 2005 metais. Šiuo metu konfederacija jungia daugiau nei 80 nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su vaikais ir vaikų labui. Taip pat nuolat stebi ir kaupia informaciją apie valstybės vykdomas vaikų labui skirtas programas ir vaikų teisių užtikrinimą, rengia JT komentarą „Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įgyvendinimas Lietuvoje“. Konfederacijos nariai vykdo stebėseną ir konvencijos įgyvendinimo visuomeninę priežiūrą. Pagrindinis konfederacijos veiklos tikslas – kovoti už fundamentalių vaiko teisių įgyvendinimą Lietuvoje.

unnamed

Molėtų rajono meras Stasys Žvinys ir Nevyriausybinių organizacijų (NVO) vaikams konfederacijos direktorė Elena Urbonienė pasirašė ketinimų protokolą bendradarbiavimo srityje.

DSC_0002

 

DSC_0019

 

 

 

 

regular_socmin

NVO vaikams konfederacija 2017 m. įgyvendina Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektą, kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.