info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

Tęstinė valstybės parama skėtinėms organizacijoms

regular_socminLietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija tęsia paramą skėtinėms nevyriausybinėms organizacijoms, kurios veikia tinklo principu – į bendrą veiklą jungia kitas nevyriausybines organizacijas ir atstovauja šių organizacijų interesams. Tokia parama skiriama jau kelerius metus, pagal Ministerijos kuruojamą programą “Nevyriausybinių organizacijų, vienijančių kitas nevyriausybines organizacijas, dirbančias vaiko gerovės srityje, atrankos konkursas“. NVO vaikams konfederacijai finansavimas pagal nurodytą programą skirtas 2016-2018 metams, projektui „Nevyriausybinių organizacijų skėtinė veikla – tvarios visuomenės kūrimo link“.

Projekto tikslas – užtikrinti švietėjišką ir atstovaujamąją veiklą vaiko gerovės srityje, stiprinant tinklaveiką skėtinės organizacijos pagrindu.

Šiuo metu NVO vaikams konfederacija turi jau 86 narius – vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu vaikams ir su vaikais dirbančias organizacijas.

Nevyriausybinės organizacijos padeda kurti dialogą tarp valstybės ir jos piliečių, aktyvinti visuomenės narių dalyvavimą valstybės valdyme, jos ženkliai prisideda prie socialinių, kultūrinių, ekonominių ir kitų problemų sprendimo. Todėl nevyriausybinės organizacijos yra laikomos vienu iš svarbiausių demokratijos bei laisvos ir atviros visuomenės bruožų. Tuo pačiu, tai, kiek tinkamai ir sėkmingai nevyriausybinės organizacijos gebės atstovauti visuomenės ir atskirų jos grupių interesams, priklauso ir nuo pačių organizacijų kompetencijų bei resursų. Todėl nuolatinis nevyriausybinių organizacijų stiprinimas ir jų palaikymas yra vienas iš didžiausių prioritetų, norint užtikrinti šių organizacijų sėkmingą veiklą ir jų nenutrūkstamą indėlį į visuomenės raidą.

Siekiant šio tikslo ir tęsiant projektą 2017 m., planuojama organizuoti tiek advokacinę veiklą vaiko gerovės srityje, tiek renginius, kurie prisidėtų prie nevyriausybinių organizacijų gebėjimų stiprinimo. Vasario-kovo mėn. planuojami vidiniai mokymai, kurių metu bus stiprinami nevyriausybinių organizacijų atstovų įgūdžiai strateginio valdymo, metinio planavimo, komunikacijos srityje. Birželį, Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga, planuojamas jau tradiciniu tapęs „Vaikų žvaigždyno“ renginys – jo metu įteikiami apdovanojimai vaikų draugams, t.y., įvairiose srityse dirbantiems asmenims, savo darbu prisidėjusiems prie geresnių sąlygų vaikams kūrimo. O rugsėjį laukia dar vienas tradicinis renginys – nevyriausybinių organizacijų ir valstybinių institucijų forumas, kurio metu kartu nagrinėjamos aktualios problemos vaiko gerovės srityje. Šiais metais forumą planuojama skirti vaikų ir jaunų žmonių priklausomybių nuo alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų temai bei šioje srityje prieinamos pagalbos ir paslaugų aptarimui.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo eigą galite rasti mūsų svetainėje ČIA arba sekti naujienas mūsų profilyje socialiniame tinkle Facebook. O jei susidomėjote bendradarbiavimo ar narystės NVO vaikams konfederacijoje galimybe, visada kviečiame kreiptis el. p. elena.urboniene11@gmail.com arba tel. +370 682 57 357.