info@nvovaikamskonfederacija.lt

Blog

NORVEGIJOS PARAMA LIETUVAI: partnerystė vertybėms kurti ir išsaugoti

Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų stiprinimas

Pilnaverčiai vaiko raidai ir sveikai vaikystei yra būtinas stiprus ryšys su artimu žmogumi. Šalia esantis suaugęs asmuo, kuris sugeba sukurti su vaiku pozityvų santykį, jautriai reaguoti į jo poreikius, bendrauti, padėti pažinti pasaulį, suteiktų saugią ir mylinčią aplinką yra nepaprastai svarbus vaikui ir jo gyvenimo kokybei. Vaikai, likę be tėvų globos arba dėl elgesio problemų atsidūrę uždaro tipo institucijose – globos namuose, socializacijos centruose – tokio santykio netenka. Daugiau nei 60 metų institucinės globos įtakos vaikams tyrimai rodo, kad globos namai ir kitos uždaro tipo institucijos žaloja vaikystę, neigiamai veikia vaiko raidą ir neretai turi žalingą poveikį visam vaiko gyvenimui. Deja, Lietuva yra viena pirmaujančių šalių pagal vaikų skaičių institucijose. Vis dar įprastas ir priimtinas sprendimas yra vaikus, kurie patyria smurtą, nepriežiūrą, kenčia nuo išnaudojimo ir apleistumo, apgyvendinti vaikų namuose, pamirštant apie daug palankesnes vaiko raidai alternatyvas.

Pripažįstant žalingą institucijų įtaką vaikams ir jauniems žmonėms, Lietuvoje pradėtas deinstitucionalizacijos procesas, kurio metu planuojama kurti naujas ir plėtoti esamas paslaugas bendruomenėje ir šeimoje. Šiame procese būtina stiprinti valstybės ir savivaldybių kompetencijas, kurios padėtų kurti efektyvią pagalbą šeimai ir vaikui sistemą, ir užkirstų kelią grėsmei, kad deinstitucionalizacija viso labo bus perėjimas nuo didesnių prie mažesnių institucijų.

Siekiant padėti savivaldybėms nuosekliai planuoti perėjimą nuo institucinės globos prie paslaugų bendruomenėje, o taip pat užtikrinti, kad bus plėtojamos tinkamos alternatyvos vaikams, kurie lieka be tėvų globos ar kuriems yra grėsmė patekti į uždaro tipo institucijas, asociacija „NVO vaikams konfederacija“, kartu su partneriais „Žiburio“ labdaros ir paramos fondu, viešąja įstaiga „Visuomenės raidos ir vystymosi centras“ bei Norvegijos partneriu Fyrlykta NO nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. pradėjo vykdyti projektą „Valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimų stiprinimas deinstitucionalizacijos srityje, remiantis gerąja Norvegijos patirtimi“.

Projekto tikslas – stiprinti valstybės ir savivaldybių tarnautojų gebėjimus deinstitucionalizacijos srityje, remiantis gerąja Norvegijos patirtimi. Projekte dalyvauja 10 Lietuvos savivaldybių: Vilnius, Anykščiai, Utena, Rokiškis, Elektrėnai, Mažeikiai, Ukmergė, Švenčionys, Jurbarkas ir Širvintos.

Projekto veiklos: du pažintiniai vizitai į Norvegiją, skirti perimti gerąją patirtį teikiant paslaugas šeimoms ir vaikas bei dirbant su globėjais; 1 gerosios patirties seminaras; 6 mokymai valstybės ir savivaldybių tarnautojams apie sėkmingą deinstitutcionalizaciją. Taip pat bus parengta lyginamoji Lietuvos ir Norvegijos vaiko globos sistemų studija, informacinė medžiaga deinstitucionalizacijos klausimais. Projektas vyks iki 2016 m. liepos mėn. Bendra paramos suma – 170.045,98 Eur.
Projektas įgyvendinamas pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą LT10 „Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas“ (administruojanti institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra).